contentmap_plugin

edroga10095,85 mln zł to wartość dofinansowania, jakie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego otrzymała Dąbrowa Górnicza na montaż nowoczesnego oświetlenia ulicznego. Pozwoli to na wymianę 2700 obecnych opraw sodowych na nowoczesne oprawy LED.

Obecnie na terenie Dąbrowy Górniczej znajduje się ponad 12 tysięcy punktów świetlnych, z czego 4010 jest własnością miasta. Dzięki unijnemu wsparciu uda się nie tylko wymienić 2/3 spośród miejskich opraw, ale przede wszystkim o prawie 850 ton ograniczyć emisję szkodliwych substancji do otoczenia.

- Mamy już gotową dokumentację techniczną, jesteśmy na etapie podpisywania umowy ze Śląskim Urzędem Marszałkowskim i w najbliższym czasie będziemy ogłaszać przetarg na wykonawcę prac – mówił Marek Mrówka, kierownik Referatu Zarządzania Energią dąbrowskiego urzędu.

Poza wymianą dotychczasowych sodowych opraw, części słupów i kabli, zostanie zainstalowany system inteligentnego i zdalnego sterowania. System ten umożliwi centralny monitoring oraz analizę instalacji oświetlenia, co pozwoli na dodatkowe oszczędności, zmniejszenie emisji CO2 i uprości planowanie konserwacji. Dodatkowo pozwoli też uniknąć nadmiernego oświetlenia poprzez zmniejszenie strumienia świetlnego w wybranych obszarach miasta oraz odcinkach dróg lub zdalną redukcję mocy pojedynczych lamp.

- Projekt wymiany oświetlenia ulicznego jest dla nas ważny nie tylko ze względu na oszczędności i ekologię, ale przede wszystkim ze względu na wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców ponieważ tam, gdzie ulice są dobrze oświetlone ludzie czują się bezpieczniej – mówił Marcin Bazylak, zastępca prezydenta miasta.

Wartość całego przedsięwzięcia to 11 mln zł, a wszystkie prace modernizacyjne potrwają do końca 2018 roku. Mówiąc o wymianie oświetlanie w Dąbrowie Górniczej warto też przypomnieć, że nie jest to pierwsza tego typu inicjatywa w mieście.

- Nie tylko modernizujemy oświetlenie uliczne, ale także budujemy nowe punkty świetlne, które oświetlają ulice, place zabaw, siłownie pod chmurką, mosty i miejsca szczególnie zacienione. W sumie w ciągu ostatnich 3 lat na terenie miasta zamontowaliśmy już ponad 800 punktów świetlnych LED i wciąż montowane są kolejne – podsumował kierownik Mrówka.

Źródło: UM Dąbrowa Górnicza

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.