contentmap_plugin

Próba na mościeRozpoczęły się odbiory techniczne na zbiorczej drodze południowej w Legnicy. Jednym z najważniejszych była próba obciążeniowa mostu, która odbyła się 12 października. Jego nośność testowały cztery ciężarówki z łącznym ładunkiem 140 ton.

Najdłuższy most na Kaczawie jest już prawie ukończony. Przeprowadzono próby obciążeniowe – statyczne i dynamiczne.  Podczas testów statycznych ciężarówki z ładunkiem były ustawione nad przęsłami. Przez kilka godzin czujniki badały m.in. naprężenia, osiadanie przęseł i podpór mostowych. Badania te wypadły pomyślnie.

Z kolei podczas testów dynamicznych ciężarówki jeździły po moście z prędkością 10, 30 i 50 km/h. Dodatkowo jeszcze przejeżdżały przez ułożoną na jezdni belkę, sprawiającą, że obciążenia i drgania były większe. Most na drodze zbiorczej południowej jest kategorii A, czyli najwyższej. Jego nośność wynosi 40 ton.

- Do zakończenia prac zostało już niewiele – mówi Grzegorz Gajewski, kierownik budowy. – Na pewno będzie to w tym roku.  
Została wylana już warstwa ścieralna asfaltu, tzw. cicha nawierzchnia, na ul. Bielańskiej. Dzięki właśnie takiej nawierzchni zminimalizowane zostaną uciążliwości dla mieszkańców związane z hałasem drogowym. Niebawem ostatnia warstwa asfaltu będzie kładziona na wiadukcie i drodze w kierunku ul. Jaworzyńskiej. Na ukończeniu są chodniki i ścieżki rowerowe. Trwają ostanie prace na trzech parkingach, które pomieszczą około 500 samochodów.

To jedna z największych inwestycji Legnicy, która obejmuje budowę najdłuższego mostu na Kaczawie (119 m), ponad 1,5 km drogi od ul Jaworzyńskiej do skrzyżowania z al. Rzeczypospolitej wraz z chodnikami, zatokami autobusowymi, obustronnymi ścieżkami rowerowymi, cztery mniejsze mosty nad Młynówką, dwa ronda, parkingi na prawie pół tysiąca miejsc, podziemne przejście dla pieszych itp.

Źródło: UM Legnica

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.