Piłsudskiego 3 grudniaPo ułożeniu warstwy ścieralnej asfaltu na jezdni północnej alei Piłsudskiego, została ona otwarta dla ruchu. Obecnie podobne prace trwają na drugiej nitce (w kierunku wiaduktu), która została wyłączona z ruchu.

 

Te prace planowane są na kilka dni. Po ich zakończeniu na jezdni położone zostanie oznakowanie poziome. Wówczas będzie już można jeździć w obydwu kierunkach.

Na przebudowywanej al. Piłsudskiego roboty zbliżają się do końca. Na prawie wszystkich odcinkach położona jest już nowa nawierzchnia chodników z kostki betonowej. Gotowe są krawężniki. Zamontowano maszty z wysięgnikiem sygnalizacji świetlnej przy przejściu dla pieszych w okolicy Parku Bielańskiego. W okolicach kładki dla pieszych przebudowana została częściowo ulica Galileusza. Ustawiono krawężniki przy prawie gotowym rondzie turbinowym. Zainstalowano nowe oświetlenie uliczne. Końcowe prace trwają jeszcze na bocznych ulicach Wielkiej Niedźwiedzicy i Kasjopei, które krzyżują się z al. Piłsudskiego.

Inwestycja obejmuje obie jezdnie al. Piłsudskiego na odcinku ok. 450 m, od kładki dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ul. Galileusza i Marsa do skrzyżowania z ul. Koskowicką i Wielkiej Niedźwiedzicy, wraz z chodnikami i ścieżkami rowerowymi. Jej koszt to ok. 7,94 mln zł. Miasto otrzymało na nią dotację w ramach rządowego „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w wysokości ok. 2,8 mln zł.

Źródło: UM Legnica

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.