Leszczńska już przejezdnaZakończyła się przebudowa ul. Leszczyńskiej w Legnicy na odcinku od mostu na Czarnej Wodzie do ul. Bydgoskiej. W przyszłym roku rozpocznie się przebudowa mostu nad Czarną Wodą. Koszt inwestycji to ok. 7 mln 167 tys. zł, z czego rządowa dotacja to 1 mln 244 tys. zł.

 

- Ruch na ul. Leszczyńskiej powrócił. Dzięki bezdeszczowej pogodzie firma wykonawcza mogła szybko zakończyć malowanie oznakowań poziomych na jezdni – mówi dyrektor Zarządu Dróg Miejskich, Andrzej Szymkowiak. – Jeszcze przez kilka dni będzie pracować przy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Prusa, więc jazda w tym miejscu może być nieco utrudniona.

To kolejny etap przebudowy tej ważnej dla miasta arterii komunikacyjnej. W poprzednich latach przebudowany był też odcinek od skrzyżowania z ul. Głogowską (przy wiadukcie kolejowym) do ul. Ścinawskiej, a także od skrzyżowania ze Ścinawską do mostu nad Czarną Wodą. Koszt ok. 3,5 mln zł.

Zakres inwestycji obejmował: remont jezdni, chodników, budowę ścieżki rowerowej, przebudowę wysp rozdzielających pasy ruchu, a także wymianę przykanalików, wpustów odwodnieniowych oraz uzbrojenie terenu pod budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Leszczyńskiej i Prusa.

Wcześniej przy ul. Leszczyńskiej powstała stacja paliw. W związku z tą inwestycją w sąsiedztwie stacji, na koszt inwestora, wykonano sporo robót. Przebudowany był fragment ul. Łokietka. Na Leszczyńskiej powstała zatoka autobusowa, wyremontowano chodniki i ścieżki rowerowe. Zbudowano sygnalizację świetlną na jej skrzyżowaniu z Łokietka i Ścinawską.

Źródło: UM Legnica

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.