edroga036Przebudowana droga wojewódzka nr 785 na odcinku Maluszyn – Włoszczowa wraz z nowym rondem oraz przebudowana droga powiatowa w miejscowości Konieczno 13 listopada zostały oddane do użytku.

 

Pierwsza inwestycja sfinansowana została ze środków budżetu województwa świętokrzyskiego. Długość przebudowywanego odcinka to 6,2 km, a całkowita wartość robót - blisko 6,8 mln zł. W ramach tego zadania wykonano m.in.: nową nawierzchnię, zjazdy do posesji i pól, nowe chodniki, odwodnienia na całym odcinku, remont mostu w m. Gościencin wraz z przepustami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 785.

Powiat Włoszczowski z PROW 2014-2020 otrzymał dotację na przebudowę drogi powiatowej nr 0227T w miejscowości Konieczno. Prace zakładały poprawę stanu sieci drogowej oraz ułatwienie dojazdu do obiektów użyteczności publicznej poprzez przebudowę drogi w Koniecznie. Wykonano nawierzchnię bitumiczną, chodniki, zatoki przystankowe, odwodnienie ulic. Łącznie przebudowanych zostało ponad 2,5 km drogi. Całkowity koszt wyniósł ponad 2 mln zł, a dofinansowanie ok. 1,3 mln zł.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.