contentmap_plugin

shaking hands 2499612 960 7207 grudnia w bydgoskim ratuszu podpisany został list intencyjny umożliwiający rozpoczęcie prac nad koncepcją obwodnicy Białych Błot. Nowa droga ma bardzo istotne znaczenie dla Bydgoszczy. Będzie to kolejna arteria komunikująca nas z trasami szybkiego ruchu.

 

Obecnie rolę głównego połączenia Bydgoszczy z węzłem na trasie S5/S10 w Białych Błotach pełni droga wojewódzka nr 223. Jest to najbardziej zatłoczona trasa wojewódzka w regionie. Przejeżdża nią codziennie 24 tysiące pojazdów. Z drogi korzystają m.in. mieszkańcy Bydgoszczy, gminy Białe Błota oraz wiele osób dojeżdżających z innych gmin zlokalizowanych na południowym-zachodzie województwa. W godzinach szczytu tworzą się zatory.

- Budowa nowych połączeń z drogami szybkiego ruchu to rzecz niezbędna, by myśleć o dynamicznym rozwoju całej metropolii – mówi prezydent Bydgoszczy, Rafał Bruski. – Dlatego wspólnie z naszymi partnerami reprezentującymi inne samorządy, zarządcami dróg postanowiliśmy wspólnie działać w tej sprawie. W oparciu o środki miasta rozbudowujemy natomiast ulicę Grunwaldzką i pracujemy nad koncepcją modernizacji ulicy Nakielskiej.

List intencyjny zakłada wspólne sfinansowanie prac nad studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowym (STEŚ). Kosztami opracowania podzielą się: gmina Białe Błota (lider), powiat bydgoski, samorząd województwa, miasto Bydgoszcz (każdy po 25%). GDDKiA przygotowała już opracowanie umożliwiające włączenie nowej drogi do węzła Bydgoszcz Błonie. Działania partnerów porozumienia ma wspierać wojewoda.

Studium wskaże optymalne warianty nowego przebiegu drogi gminnej. Na etapie tworzenia tego dokumentu będą analizowane między innymi względy ekonomiczne, uwarunkowania środowiskowe oraz opinie mieszkańców.

Źródło: UM Bydgoszcz

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.