edroga102Odstąpienie od opłaty w sytuacji kiedy średni czas oczekiwania na uiszczenie należności w PPO (plac poboru opłat) w Nowej Wsi lub Rusocinie przekroczy 25 minut, czy możliwość wykorzystania pobocznych pasów (tzw. rewersyjnych) – to nie jedyne udogodnienia dla kierowców podróżujących latem autostradą A1. Jak informuje Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, Gdańsk Transport Company S.A. wprowadza w okresie wakacyjnym (weekendy) kolejne usprawnienia.

1. Uruchamianie na wybranych MOPach (Miejsca Obsługi Podróżnych) „Wakacyjnych Punktów Informacyjnych”, w których pracownicy wyposażeni w tablety z aplikacją AmberOne przekazują informacje na temat aktualnej sytuacji na drodze. Punkty informacyjne wyposażone są w darmowe Wi-Fi oraz mapy tak, aby użytkownicy mogli wybrać alternatywną trasę w przypadku dużych zatorów. Dodatkowo korzystając z darmowego Wi-Fi kierowcy mogą pobrać specjalną darmową aplikację AmberOne w podróży, dzięki której na bieżąco mogą sprawdzać sytuację na autostradzie.

2. Rozdawanie ulotek z informacjami o szacowanych godzinach, w jakich spodziewane jest wzmożenie natężenia ruchu. Ulotki te rozdawane są na bramkach wjazdowych w Rusocinie i Nowej Wsi wraz z kuponem na darmowy napój do jednej z restauracji koncesjonariusza.

3. Na wjeździe na autostradę, przy podajnikach biletów, znajduje się informacja o orientacyjnym czasie oczekiwania na głównym Placu Poboru Opłat, a dodatkowo wzdłuż autostrady ustawione są tablice zmiennej treści podające czas oczekiwania na tymże PPO.

Źródło: Pomorski Urząd Wojewódzki

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.