Sienkiewicza Tuwima 08.03.2020Rozpoczynają się prace na kolejnym odcinku ul. Sienkiewicza w Łodzi. Wystartują 9 marca.

 

Sprzyjająca aura pozwala na realizację prac ziemnych, dlatego drogowcy przystępują do kolejnego etapu prac na ul. Sienkiewicza, tym razem na odcinku od Tuwima do Traugutta. - 9 marca Łódzka Spółka Infrastrukturalna rozpocznie wymianę wodociągu na skrzyżowaniu ul. Sienkiewicza z Tuwima – informuje Tomasz Piotrkowski, prezes Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej.

Następnie realizowana będzie przebudowa wodociągu w kierunku ul. Traugutta. 385 metrów wodociągu połączy się z już zrealizowanym w ubiegłym roku na odcinku od Traugutta do Narutowicza.

- Po przebudowie wodociągu rozpocznie się remont drogi. Całość prac ma się zakończyć w końcówce roku – wyjaśnia Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich.

W pierwszym etapie zamknięta będzie ul. Tuwima na skrzyżowaniu z ul. Sienkiewicza. Nie będzie można przejechać na wprost ul. Tuwima od Kilińskiego do Piotrkowskiej. Objazd poprowadzony będzie przez Kilińskiego, Traugutta i Sienkiewicza.

Natomiast ul. Sienkiewicza bez większych utrudnień będzie można przejechać na wprost do Narutowicza, oraz skręcić z obu kierunków w ul. Tuwima w stronę ul. Piotrkowskiej. Ponadto podczas prac ul. Tuwima na odcinku od Sienkiewicza do Kilińskiego będzie dwukierunkowa. W kolejnych etapach prac, pojawią się również zmiany na ul. Sienkiewicza, ale to nastąpi dopiero po zrealizowaniu prac na skrzyżowaniu i otwarciu do ruchu ul. Tuwima.

Przebudowa ul. Sienkiewicza realizowana jest w ramach Rewitalizacji Obszarowej. Kluczowa w jej przebudowie, jest wymiana przestarzałych instalacji podziemnych, jak wodociąg i gazociąg. Całości prac dopełnia wymiana chodników i nawierzchni po pracach podziemnych oraz wyznaczenie miejsc parkingowych i stworzenie zieleńców, aby całość realizowanych w śródmieściu inwestycji była spójna i jednolita, dla poprawy komfortu i estetyki centrum miasta.

Źródło: UM Łódź

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.