LDZ buduje Tuwima 1Na ulicy Tuwima trwa układania chodników i montaż latarni. Wkrótce rozpocznie się budowa wyniesionych skrzyżowań. Na koniec pojawią się: nowa jezdnia, meble miejskiej oraz zieleń.

 

Ulica Tuwima przebudowywana jest na odcinku od ulicy Kilińskiego do Targowej. Najbardziej uciążliwe prace, związane z przebudową infrastruktury podziemnej, praktycznie się zakończyły. Układana jest już nawierzchnia.

- Oprócz nowej jezdni i chodników pojawią się wyznaczone miejsca parkingowe oraz zieleń. Zasadzonych zostanie 41 drzew oraz setki ozdobnych krzewów – mówi Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich.

Wprowadzone zostaną także rozwiązania mające na celu uspokojenie ruchu. Skrzyżowania z Dowborczyków i Targową zostaną nieco wyniesione. Wymusi to na kierowcach zdjęcie nogi z gazu i zwiększy bezpieczeństwo m.in. pieszych na przejściach.

LDZ buduje Tuwima 2LDZ buduje Tuwima 3LDZ buduje Tuwima 4

 

 

 

 

 

 

 

W ramach inwestycji zaprojektowano także dwa skwery porządkujące przestrzeń na rogu ul. Tuwima i Targowej oraz ul. Tuwima i Dowborczyków.

Nawierzchnia na przystanku autobusowym oraz w rejonie przejść dla pieszych będzie dostosowana do poruszania się osób niewidomych i niedowidzących.

Źródło: UM Łódź

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.