wschodnia1W Łodzi rozpoczyna się przebudowa kolejnego odcinka ulicy Wschodniej. Na fragmencie od Północnej do Rewolucji 1905 roku pojawi się m.in kilkadziesiąt drzew, ozdobne krzewy, ławki, wyznaczone miejsca parkingowe i nowe oświetlenie.

 

Jezdnia będzie asfaltowa. Po obu stronach powstaną równe chodniki. Po stronie wschodniej wyznaczone zostaną dodatkowo miejsca parkingowe. – Zasadzimy tak dużo zieleni jak tylko się da. Pojawi się 77 drzew i setki ozdobnych krzewów – mówi Katarzyna Mikołajec, zastępca dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich.
Wraz z przebudową nawierzchni zmodernizowana zostanie cała infrastruktura podziemna. Inwestycja obejmie remont oraz naprawę kanalizacji, sieci wodnej, sieci gazowej oraz sieci grzewczej. Przebudowana zostanie także sieć elektryczna z wymianą istniejącej infrastruktury oświetleniowej.

W przyszłym tygodniu wykonawca przejmie plac budowy. – W pierwszym etapie prace będą prowadzili przede wszystkim zarządcy poszczególnych sieci. Roboty te muszą być ze sobą szczegółowo skoordynowane. Następnie rozpoczniemy budowę nowej ulicy – mówi Jarosław Bernasiak, przedstawiciele wykonawcy, firmy IDS.

REWITALIZACJA wschodnia1wschodnia2

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulica Wschodnia (od ul. Północnej do ul. Rewolucji 1905 r.):
• 10 ławek
• 77 drzew
• nowa jezdnia
• równe chodniki
• 220 mkw. zieleńców
• wyznaczone miejsca parkingowe

Źródło: UM Łódź

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.