edroga151Kompleksowy remont i przebudowę wiaduktu na ul. Przybyszewskiego w Łodzi proponuje Zarząd Inwestycji Miejskich. Miasto będzie aplikować o środki z Unii Europejskiej na tę inwestycję.

 

Jak poinformowali Wojciech Rosicki, wiceprezydent Łodzi i Agnieszka Kowalewska–Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich, przygotowywany jest wniosek o dofinansowanie modernizacji wiaduktu na ul. Przybyszewskiego.

- Stan wiaduktu wymaga pilnej interwencji. Dzięki pracy Zarządu Inwestycji Miejskich udało się przygotować rozwiązanie, które być może pozwoli nam skorzystać ze środków Unii Europejskiej. Udałoby się wtedy przeciągnąć linię tramwajową, zbudować centrum przesiadkowe i w związku z tym zmniejszyć obciążenie dla miasta, wynikające z budowy trasy – mówił wiceprezydent.

W październiku tego roku, zarząd województwa łódzkiego podjął decyzję, która umożliwia Łodzi aplikowanie o środki europejskie w ramach projektów rewitalizacyjnych. Chodzi o dotacje na miejski transport niskoemisyjny. Harmonogram zakłada, że wniosek aplikacyjny ma być złożony w październiku przyszłego roku. Miasto będzie aplikować o kwotę 113 mln zł. Projekt będzie mógł uzyskać 86 proc. dofinansowania, czyli blisko 79 mln zł.

- Zgodnie z założeniami wniosku, wybudować trzeba 2,8 km trasy tramwajowej. Musi też powstać nowoczesny węzeł przesiadkowy oraz należy kupić dwie jednostki środków transportowych – podkreśliła Agnieszka Kowalewska–Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich.

Realizacja projektu to około 2,5 roku.

Źródło: UM Łódź

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.