ROKICINSKAPrezydent Hanna Zdanowska oraz marszałek Witold Stępień podpisali umowę partnerską dotyczącą przebudowy ul. Rokicińskiej, która jest fragmentem drogi wojewódzkiej nr 713. Trwają właśnie procedury związane ze składaniem wniosku o dofinansowanie tej inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego. Szacowana wartość tego projektu to 40,6 mln zł, a zakładane dofinansowanie - 31,5 mln zł.

Miasto przebuduje odcinek od ul. Malowniczej do granic miasta o długości 3,3 km. Zakres prac obejmuje:
- przebudowę jezdni i zwiększenie jej nośności, tak aby droga wytrzymywała ruch pojazdów ciężarowych
- budowę chodników po obu stronach drogi
- budowę drogi rowerowej
- budowę nowego oświetlenia
- przebudowę przystanków
- wybudowanie kanalizacji deszczowej oraz zbiorników retencyjnych.
- wybudowanie zieleńców i posadzenie kilkuset krzewów oraz 134 drzew – klony zwyczajne i leszczyna pospolita.

Prace prawdopodobnie rozpoczną się po wakacjach. Czas trwania inwestycji to 2,5 - 3 lata. Wiosną ogłaszany będzie przetarg. Obecnie przygotowywana jest koncepcja organizacji ruchu.

Natomiast Zarząd Dróg Wojewódzkich przebuduje inny odcinek tej trasy, między Kurowicami a Ujazdem o długości 18,5 km. To zadanie będzie realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w latach 2017-2020, a jego koszt szacowany jest na ponad 126 mln zł. 18,5-km odcinek stanowi ostatni fragment drogi wojewódzkiej nr 713, miedzy Łodzią a Tomaszowem, który wymaga gruntownej modernizacji. Wcześniej rozbudowano m.in. odcinki: w Andrespolu, między Andrespolem a Kurowicami oraz Ujazdem a Tomaszowem. Obecnie trwa rozbudowa przejścia przez Tomaszów, gdzie roboty mają zakończyć się we wrześniu tego roku.

Źródło: UM Łódź, ZDW w Łodzi

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.