chodnikUlica pełna drzew i z ogródkami gastronomicznymi – tak Łodzianie zaprojektowali ulice Stefanowskiego.

 

W tym roku zrealizowany zostanie wniosek mieszkańców zgłoszony do Budżetu Obywatelskiego. Przebudowana zostanie ul. Stefanowskiego między ul. Potza a ul. Radwańską. Koncepcję przebudowy przygotowali sami Łodzianie.

- Ulica po przebudowie ma być zieloną przestrzenią, przeszywającą tkankę miejską, łączącą ze sobą dwa kampusy Politechniki Łódzkiej oraz okoliczne tereny zielone, będąc strefą spokoju i wytchnienia od miejskiego zgiełku – przedstawia Adam Owczarek, wnioskodawca projektu.

- Przy pracach uczestniczył zespół projektowy, którymi członkami są studenci Politechniki Łódzkiej – Patryk Wacławiak, Milena Rypa, Daria Bartosik i Jan Kowalski – dodaje wnioskodawca.

Projekt zakłada wprowadzenie struktury modułowej. Multifunkcjonalne przestrzenie w pasmach zieleni, rozgraniczające strefy piesze od pieszo-jezdnych. Wytyczone zostaną miejsca parkingowego i przestrzeń na ogródki gastronomiczne czy parklet.

- Zakres prac, który mamy do wykonania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz kompleksową przebudowę pasa drogowego – informuje Katarzyna Mikołajec, zastępca dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich.

Ulica po przebudowie będzie miejskim podwórcem, którego przestrzeń przeznaczona będzie dla wszystkich użytkowników ruchu. Podczas przebudowy usunięte zostaną kolizje z uzbrojeniem podziemnym, ustawione zostanie nowe oświetlenie i pojawią się elementy małej architektury jak ławki, stojaki na rowery i kosze na śmieci. Zakres prac obejmuje również skrzyżowania z ulicami Radwańską i Potza. Całości dopełnią drzewa i niska zieleń.

- Projekt powinien być gotowy w drugiej połowie roku, aby na jesień ruszyć z przebudową. Obecnie trwa przygotowanie programu funkcjonalno – użytkowego. Przebudowa spotkała się również z zainteresowaniem lokalnych przedsiębiorców i prywatnych inwestorów, którzy zgłaszają uwagi i razem tworzą miejską przestrzeń – informuje Katarzyna Mikołajec.

Źródło: UM Łódź

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.