edroga001Do przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Legionów na odcinku od pl. Wolności do ul. Żeligowskiego oraz ul. Cmentarnej wystartowały trzy firmy, wśród których dwie mieściły się w zakładanym budżecie na ten cel.

 

Budżet inwestorski na to zadanie wyniósł 2,5 mln zł. Najkorzystniejsza cenowo oferta opiewała na kwotę 1 645 740 zł. Pozostałe ceny to niespełna 2 mln zł oraz niewele ponad 2,5 mln zł.

Ulica Legionów i Cmentarna po przebudowie stanie się kolejną przyjazną ulicą o śródmiejskim charakterze. Przebudowana zostanie w pełni infrastruktura podziemna, wodociąg, kanalizacja, gazociąg i teletechnika. Aby zminimalizować ewentualne kolizje i problemy z sieciami podziemnymi, wpisano do przetargu realizację badań georadarem, aby sprawdzić lokalizację urządzeń podziemnych.

Nawierzchnie jezdni zaplanowano z łupanej kostki kamiennej, a torowisko ma zostać wykonane w technologii ograniczającej hałas i drgania. Miejsca postojowe wydzielone będą z jezdni. Pojawią się drzewa i krzewy, których do tej pory nie było na ulic Legionów.

Wykonawca projektu będzie miał 12 miesięcy od podpisania umowy na realizację zadania, po którym ogłoszony zostanie przetarg na wykonawcę przebudowy.

Źródło: UM Łódź

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.