edroga001Zakończył się pierwszy etap prac na ulicy Rokicińskiej. Półtorakilometrowy odcinek jezdni od Malowniczej do ulicy Gajcego jest już gotowy. Na poboczach trwają jeszcze jedynie prace związane z budową kanalizacji sanitarnej. Równocześnie układany jest chodnik i powstaje droga rowerowa.

 

- Inwestycja przebiega zgodnie z planem. Wkrótce rozpocznie się kolejny etap prac na odcinku od Gajcego do ul. Wieńcowej – mówi Katarzyna Mikołajec, zastępca dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich.

Wcześniej wykonawca przygotował już fragment kanalizacji na tym odcinku, co pozwoli przyspieszyć prace.
Dzięki budowie kanalizacji deszczowej znikną rowy, które znajdowały się wzdłuż ulicy. W ich miejscu powstaną szerokie chodniki i droga rowerowa. Woda będzie natomiast odprowadzana do zbiorników i kolektorów, które powstają w ramach inwestycji.

W ramach drugiego etapu wyremontowane zostaną także dwa przejazdy kolejowe znajdujące się na trasie inwestycji.

Ulica Rokicińska to jedna z ważniejszych i bardziej ruchliwych dróg wjazdowych do Łodzi, a także dojazd do autostrady A1. Ulica ta zostanie przebudowana na odcinku ponad 3 km od ul. Malowniczej do granicy miasta. Koszt inwestycji to ok. 40 mln złotych.

Źródło: UM Łódź

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.