edroga204Do końca listopada br. ma zostać wykonana dokumentacja projektowa, studium wykonalności oraz analiza środowiskowa dotycząca budowy trzeciego etapu Trasy Górna w Łodzi.

W trzecim etapie Trasy Górna wybudowany zostanie odcinek od ul. Rzgowskiej do węzła „Romanów” w gminie Brójce na autostradzie A1. Dlatego inwestycja będzie realizowana wspólnie przez Łódź oraz Urząd Marszałkowski. Na mocy porozumienia o współpracy, miasto razem z gminą Brójce stworzy jeden projekt budowy Trasy Górna – finansowany i realizowany jednocześnie przez dwa podmioty.

Kooperacja działań pozwoli na stworzenie wspólnego i funkcjonalnego projektu, a następnie na realizację inwestycji, która stworzy dogodny dojazd do węzła autostradowego i połączy z już istniejącą infrastrukturą drogową. Miasto zostanie odciążone z ruchu tranzytowego. Budowa drogi stworzy również nowe, atrakcyjne tereny inwestycyjne oraz stworzy dostęp do autostrady mieszkańcom południowej części Łodzi i sąsiednich miejscowości.  

Kolejnym punktem przetargu jest też wykonanie opracowania studium wykonalności i dokumentacji projektowej na budowę dojazdu do innego węzła na autostradzie A1 - „Brzeziny” (przez obwodnicę Nowosolnej). Obie inwestycje stworzą kompleksową siatkę połączeń, która wraz z lokalnym układem drogowym zapewni dogodny dojazd mieszkańców do autostrady.

Źródło: UM Łódź

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.