remont ul Minerska 1Prawie w całości ułożona jest nowa nawierzchnia na ul. Minerskiej. Dotychczasowa gruntowa droga zmieni się w przyjemną osiedlową ulicę.

 

Remont ulicy Minerskiej realizowany jest w ramach projektu „Plan dla osiedli”. Jest to jedna z 41 drogowych inwestycji zaplanowanych na ten rok.

Wybudowana została kanalizacja i odwodnienie, co rozwiązało problemy mieszkańców i pozwoliło na wykonanie utwardzonej nawierzchni jezdni. Prace obejmują całą ulicę pomiędzy Krakowską a Krańcową. Ponadto, aby przyłączyć się do sieci kanalizacyjnej, prac należało wykonać również na starej ul. Krakowskiej.

Ulica zyskała już praktycznie na całej długości nawierzchnie. Na odcinku od Krakowskiej do Zyndrama, będzie to nawierzchnia z grafitowej kostki betonowej, a na dalszym odcinku do Krańcowej wykonano asfaltową drogę. Powstaną również chodniki i miejsca postojowe. Najwięcej w pobliżu ośrodka sportowego.

remont ul Minerska 2remont ul Minerska 3

 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach inwestycji wymienione zostaną latarnie i pojawią się nowe drzewa oraz niska zieleń. Inwestycja kosztowała 3,8 mln złotych. Do wykonania pozostały prace na skrzyżowaniu Minerskiej z Zyndrama, przy budowie zjazdów i chodników oraz odcinek ulicy Minerskiej pomiędzy starą i nową ul. Krakowską. Prace na ul. Minerskiej potrwają do końca roku.

Źródło: UM Łódź

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.