LDZ buduje al Wlokniarzy 1Prace przy remoncie torowiska postępują zgodnie z planem. Częściowo zostało już położone nowe torowisko.

 

Remont torowiska na Włókniarzy to kolejny wakacyjny remont przeprowadzany wspólnie przez Zarząd Dróg i Transportu i MPK-Łódź Sp. z o. o. W ubiegłych latach wykonano remont torowisk na ulicach: Kopernika, Gdańskiej, Narutowicza i Aleksandrowskiej. W tym roku wykonywany jest najbardziej wyeksploatowany odcinek torowiska na al. Włókniarzy od ul. A. Struga do Legionów. Ten ponad kilometrowy odcinek zyska nowe torowisko, przystanki i elementy sieci trakcyjnej.

LDZ buduje al Wlokniarzy 2LDZ buduje al Wlokniarzy 3LDZ buduje al Wlokniarzy 4

 

 

 

 

 

 

Wykonane zostały wszystkie prace rozbiórkowe, ustawione zostały nowe słupy trakcyjne, oraz wykonano podbudowę i drenaż torowiska. Obecnie trwają prace przy montażu nowego torowiska. Na pierwszym odcinku od Legionów ułożono już nowe szyny. Pozostał jeszcze szereg prac przy budowie torowiska oraz wykonanie peronów przystankowych przy ul. Legionów. Nowe perony będą podwyższone, wydłużone, wyposażone w elementy dla osób niepełnosprawnych, oraz wiaty i tablice informacji pasażerskiej. Tramwaje na swoje trasy wrócą po wakacjach.

Źródło: UM Łódź

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.