contentmap_plugin

edroga001Łódź otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego 14 mln zł refundacji za zrealizowaną już inwestycję - przebudowę ul. Rojnej. Wartość całej przebudowy ul. Rojnej to 25 mln zł.

W konkursie, w którym wystartował Zarząd Dróg i Transportu, pozytywnie rozpatrzono także wnioski na refundację kolejnych łódzkich inwestycji, jakimi były przebudowa ul. Kopernika za 32 mln zł oraz przebudowa ul. Św Teresy od Dzieciątka Jezus za 15 mln zł. Jest duża szansa, że także oba te zadania będą refundowane. Będzie to prawdopodobnie kilkanaście, a może nawet kilkadziesiąt milionów złotych. Pieniądze, które ZDiT już otrzymał, będą przekazane przede wszystkim na utwardzanie dróg gruntowych.

***

Remont ul. Rojnej rozpoczął się latem 2013 r, a zakończył się jesienią 2014 r. Przebudowa objęła około 2-kilometrowy odcinek ulicy w gęstej zabudowie miejskiej. Wybudowano nową jezdnię, chodniki, drogi dla rowerzystów, oświetlenie oraz trzy ronda, w tym jedno turbinowe.

Przebudowę, do której dokumentację projektową wykonała firma EKKOM Sp. z o.o., podzielono na cztery etapy. Pierwszy obejmował rozbudowę ul. Szczecińskiej (w rejonie skrzyżowania z ul. Rojną wraz z pętlą autobusową) i odcinek ul. Rojnej (od ul. Szczecińskiej do ul. Jasne Błonia i od ul. Jasne Błonia do ul. Rydzowej) oraz remont ul. Grabieniec i ul. Lnianej. Etap drugi zakładał rozbudowę ul. Rojnej na odcinku od ul. Rydzowej do ul. Kaczeńcowej. Trzeci to przebudowa ul. Traktorowej wraz z rondem, a czwarty obejmował dalsze prace - na odcinku od ul. Kaczeńcowej do ul. Traktorowej.

Źródło: ZDiT w Łodzi

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.