ASFALTZakończenie prac na ul. Nawrot zwiastują sadzone drzewa i ostatnie prace drogowe, m.in. przy budowie wyniesionego skrzyżowania i układaniu ostatniej warstwy asfaltu.

 

Na odcinku od Piotrkowskiej do Sienkiewicza rozpoczęło się sadzenie drzew. Na całej długości przebudowywanej ul. Nawrot pojawią się 54 klony polne, oraz 3 tys. krzewów i bylin - berberysy, cisy, róże i jeżówki.

Zieleń została staranie dopasowana do miejskiej tkanki i przestrzeni ul. Nawrot. Wraz z przebudowaną ulicą, wyodrębnionymi z jezdni miejscami parkingowymi i małą architekturą, zmieni się charakter tej śródmiejskiej ulicy.

Trwają jeszcze prace przy budowie wyniesionego skrzyżowania z ul. Sienkiewicza.
Po zakończeniu tych prac, drogowcy przystąpią do układania ostatniej warstwy asfaltu na odcinku od Sienkiewicza do Kilińskiego. Po wykonaniu tych prac ulica zostanie otwarta dla ruchu i wrócą na swoją trasę autobusy. Prace prawdopodobnie zostaną zakończone w przyszłym tygodniu.

Ulica Nawrot została gruntownie przebudowana, wraz z pełną modernizacją infrastruktury podziemnej - wodociąg, gazociąg, kabel wysokiego napięcia, oraz teletechnika. Po przebudowie ulica zyskała nowe chodniki z kostki granitowej, wydzielone miejsca parkingowe, jezdnię o dwóch pasach ruchu, liczne nasadzenia i zieleńce, oraz elementy małej architektury.

Wymienione zostało również oświetlenie ulicy. Podczas przebudowy zastosowano również ekologiczne rozwiązania jak czujnik wilgoci i system nawadniania w zieleńcach, które pozwolą na odpowiednie utrzymanie zieleni. Ponadto wszystkie elementy drogi wyposażone są w ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami.

Źródło: UM Łódź

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.