chodnikRemont ul. Wschodniej oznacza, że w Łodzi rozpoczęto wszystkie tegoroczne drogowe inwestycje dotyczące rewitalizacji centrum. Jeszcze w tym roku na pierwszych ulicach będzie można zobaczyć efekty metamorfozy: szpalery drzew, szerokie chodniki, nowe oświetlenie i ławki.

 

Gdańska, Jaracza, Nawrot, Traugutta, Tuwima i Wschodnia – to pierwsze sześć ulic w centrum, które miasto modernizuje w ramach rewitalizacji. Inwestycje rozpoczęły się w kwietniu i potrwają do końca roku. Śródmiejskie ulice czeka metamorfoza porównywalna z budową woonerfów na ul. 6. Sierpnia i Traugutta. Po remontach będzie można zobaczyć na nich szpalery drzew, nowe oświetlenie i ławki. Chodniki będą szersze, jezdnia zwężona, a ruch uspokojony – wszystko po to, aby stały się przestrzeniami przyjaznymi do mieszkania i bezpiecznymi.

LODZ BUDUJE 082018Remonty ulic nie oznaczają jedynie zmian widocznych na powierzchni – inwestycje pod ziemią prowadzą gestorzy sieci: wymieniane są instalacje energetyczna, gazowa, wodociągowa i układana sieć centralnego ogrzewania, dzięki czemu będzie można podłączyć budynki do ciepła systemowego i wyeliminować nie-ekologiczne źródła ogrzewania.

Inwestycje w centrum wiążą się ze zmianą organizacji ruchu. Na jednokierunkowych ulicach Rewolucji, Próchnika, Struga czy Tuwima został wprowadzony ruch dwukierunkowy.

Przebudowa ulic w centrum wiąże się także z ograniczeniem liczby miejsc parkingowych "przy krawężniku”. Zostaną one zrekompensowane w systemie parkingów wielopoziomowych. Miasto zakończyło właśnie negocjacje i zaprosiło firmy biorące w nich udział do składania ofert na budowę parkingów w systemie PPP.

Do składania ofert zaproszono wszystkie 5 firm biorących udział w negocjacjach. 28 września oferty spłyną do urzędu i zostaną poddane ocenie. Prawdopodobnie w pierwszej połowie października zostanie wybrana najkorzystniejsza oferta i firma, która zostanie partnerem w projekcie.

Cztery pierwsze parkingi staną przy ul. Zachodniej 66, Tuwima 10 i dwa przy ul. Wschodniej.

Źródło: UM Łódź

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.