JaraczaW poniedziałek, 25 czerwca, rozpocznie się przebudowa ul. Jaracza. To jedna z prawie 120 inwestycji, którą Łódź zrealizuje w ramach rewitalizacji obszarowej.

 

WSCHODNIA 52- Rozstrzygnęliśmy już lub zaraz rozstrzygniemy przetargi na przeszło połowę zadańw ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi. Obejmują one remonty kamienic, modernizację parków, przebudowę ulic, placów i rynków, wytyczenie nowych pasaży i ulic, czy budowę nowych skwerów i placów zabaw. To 118 inwestycji, które zrealizujemy w ciągu najbliższych 4 lat – mówi Wojciech Rosicki, wiceprezydent Łodzi.

Ulica Jaracza na odcinku od ul. Kilińskiego do Wschodniej to jedna z 6 ulic, których przebudowa zaczęła lub zacznie się w 2018 roku. - Zakres prac obejmuje gruntowny remont z wymianą instalacji, nawierzchni, zwężeniem jezdni i poszerzeniem chodnika, posadzeniem drzew i krzewów oraz wytyczeniem miejsc parkingowych. Zachowana zostanie historyczna nawierzchnia z kostki klinkierowej. Materiał, który będzie nadawał się do wykorzystania zostanie zachowany, a pozostała część ulicy wyłożona nową kostką – mówi Katarzyna Mikołajec, wicedyrektor Zarządu Dróg i Transportu.

Realizacja inwestycji wiąże się z wprowadzeniem nowej organizacji ruchu w Śródmieściu. Główny ciężar komunikacyjny przejmie ul. Rewolucji, która od ul. Zachodniej do Sterlinga stanie się dwukierunkowa. Dwukierunkowość zostanie także wprowadzona na odcinku ul. Wschodniej od Jaracza do Włókienniczej.

Podobnie jak inwestycje, harmonogram przetargów jest rozpisany na lata. Jednymi z ostatnich w ramach rewitalizacji obszarowej będą modernizacja parku Staromiejskiego, przebudowa rynku Starego Miasta i przebudowa placu Wolności.

Źródło: UM Łódź

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.