ul Dąbrowskiego otwarta dla ruchu 120 grudnia otwarta dla ruchu zostanie ul. Dąbrowskiego na całym przebudowanym odcinku od Rzgowskiej do Rydza-Śmigłego.

 

Przebudowa ul. Dąbrowskiego została zrealizowana w ramach programu „Tramwaj dla Łodzi”. Prace przeprowadzono na odcinku od ul. Rzgowskiej wraz ze skrzyżowaniem do ul. Podgórnej. Przebudowano cały układ drogowy wraz z przestarzałą infrastrukturą podziemną. Wymieniono wodociąg, kanalizację, energetykę i teletechnikę.

Odseparowano na całej długości torowisko od jezdni. Wykonano podwyższone perony przystankowe na ul. Dąbrowskiego, oraz przystanki wiedeńskie na ul. Rzgowskiej. Przystanki wyposażono w wiaty i tablice informacji pasażerskiej. Powstała również droga rowerowa. Wybudowano nowe chodniki, wyposażone w ułatwienia dla osób niepełnosprawnych i z utrudnionym poruszaniem się. Na całej długości zamontowano nowe, energooszczędne, ledowe latarnie. Całość przebudowy została dopełniona nasadzeniem 52 drzew i 600 krzewami.

Prace budowlane zakończone zostały w listopadzie. Ostatni miesiąc przeznaczono na potrzebne wykończenia i szereg dokumentacji, które niezbędne były do odbioru inwestycji i uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

ul Dąbrowskiego otwarta dla ruchu 2ul Dąbrowskiego otwarta dla ruchu 3

 

 

 

 

 

 

 

 

W piątek 20 grudnia znikną wszystkie barierki i znaki zakazu i w pełni będzie można korzystać z przejazdu przebudowaną ul. Dąbrowskiego.

Projekt „Tramwaj dla Łodzi” to modernizacja ponad 11 km torowisk w południowo-wschodniej części miasta, która ma na celu poprawę jakości podróżowania transportem zbiorowym. Wyremontowane zostały torowiska na Dąbrowskiego, oraz na skrzyżowaniu Rydza-Śmigłego z Dąbrowskiego. Trwa przebudowa al. Rydza-Śmigłego. Obecnie projektowana jest do przebudowy ul. Rzgowska, Przybyszewskiego wraz z skrzyżowaniem z Kilińskiego, dalszy ciąg al. Rydza-Śmigłego i ul. Niższej, oraz pętla Dw. Łódź Chojny. Tramwaj dla Łodzi to również budowa nowych linii tramwajowych na Broniewskiego i al. Rodziny Grohmanów, oraz zakup 30 nowych niskopodłogowych tramwajów
i modernizacja zajezdni Chocianowice.

Źródło: UM Łódź

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.