road sweeper 4460475 1280Zakończyło się pozimowe sprzątanie miasta, 14 firm, z którymi samorząd ma podpisane umowy, sprzątnęło łącznie 2 mln metrów kw. powierzchni oraz 550 dróg publicznych i 260 dróg wewnętrznych. Porządki obejmowały usuwanie piachu, liści, śmieci z ulic, chodników, ścieżek rowerowych a także mechaniczne mycie ulic. Z uwagi na mniejsze natężenie ruchu nieco łatwiejsze było czyszczenie jezdni. Ale w wielu miejscach, z uwagi na prowadzone inwestycje w pobliżu pasów jezdni, konieczne było ponowne sprzątanie.

W ramach porządków po zimie umyta została ulica Piotrkowska oraz meble miejskie, a epidemia spowodowała, że mycie odbywało się z użyciem środków dezynfekcyjnych. Również wiata przystanku Centrum została umyta po zimie, a prace obejmowały powierzchnie poziome oraz szyby do wysokości 2,5 m. Wyższe partie zostaną umyte później. Tutaj także sprzątanie obejmowało dezynfekcję ławek, koszy na śmieci oraz innych elementów wyposażenia „dotykanych” przez pasażerów.
Teraz miasto jest sprzątane na bieżąco, pracownicy firm zbierają śmieci, psie odchody, opróżniają kosze, podejmują też prace interwencyjne wynikające ze zgłoszeń od łodzian. Dodatkowym zadaniem firm zajmujących się utrzymaniem porządku jest dezynfekcja przystanków MPK, przejść podziemnych, poręczy w tych przejściach, wind i przycisków oraz ulicznych koszy na śmieci. Prace wykonywane są adekwatnie do potrzeb co oznacza np. dodatkowe sprzątanie jeśli jest taka potrzeba.
Zamknięcie placów zabaw nie zwolniło wykonawców ze sprzątania i opróżniania koszy na tych terenach, wstrzymana została tylko wymiana piasku w piaskownicach. Nowy piasek pojawi się niezwłocznie po decyzji o ponownym udostępnieniu placów dzieciom. Jeszcze przed zamknięciem placów wszystkie przeszły przeglądy techniczne, niezbędne konserwacje i naprawy zostaną wykonane po zakończeniu postępowania przetargowego dla wykonawcy.

 

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.