edroga001Przedstawiciele zarządu województwa łódzkiego zapowiedzieli rozwiązanie sprawy przejęcia byłych dróg krajowych przez gminy.

Po wybudowaniu drogi ekspresowej S8, odcinki dróg krajowych nr 12 i 14 biegnące w jej okolicach, uzyskały status dróg gminnych i zostały przekazane pod zarząd gmin i miast przez które przebiegają. Samorządowcy nie chcą się na to zgodzić, gdyż nie stać ich na kosztowne utrzymanie, czyli bieżące naprawy i odśnieżanie, które pochłaniają znaczną część ich budżetu na cały rok.
 
Marszałek Witold Stępień uczestniczył w rozmowach na temat prawnego rozwiązania tego problemu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. – Wśród wszystkich stron panuje przekonanie, że te drogi powinny mieć jednego zarządcę. Myślę, że w tej roli mogłoby występować Województwo lub Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Pozwoli to na jednolity i efektywny standard utrzymania dróg – powiedział marszałek. Obecnie sprawa jest rozpatrywana przez Trybunał Konstytucyjny. Rozwiązana jest natomiast już kwestia opłaty za oświetlenie tych dróg, które jest w gestii GDDKiA.
 
Marszałek zapewnił także, że droga ekspresowa S14, która ma być zachodnią obwodnicą Łodzi i połączyć S8 z autostradą A2, zostanie uwzględniona w programie budowy dróg do roku 2020. – Pani premier Ewa Kopacz potwierdziła deklaracje, że jest to ważna droga i znajdzie się dla niej finansowanie w najbliższych latach – przekazał Witold Stępień. Obecnie droga znajduje się na liście rezerwowej rządowego planu budowy dróg, które nie ma zapewnionych pieniędzy na jej budowę. Sytuacja ma się zmienić, gdy w najbliższych miesiącach ukończone zostanie jej projektowanie i uzyskane zostanie pozwolenia na budowę.
 
Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.