contentmap_plugin

IMG 049226 czerwca w samo południe odbyło się oficjalne otwarcie ul. Zawadzkiej w Łomży. Jej przebudowa trwała od lipca ubiegłego roku. Inwestycja kosztowała miasto ponad 3,5 mln zł. - Jest to bardzo istotna droga, jeżeli chodzi o układ komunikacyjny naszego miasta – podkreślał prezydent Łomży, Mariusz Chrzanowski. Dodał też, że w planach jest przedłużenie ul. Zawadzkiej do Szosy do Mężenina.

 - Tworzony jest również plan zagospodarowania przestrzennego u zbiegu ulic: Kazańskiej i Sybiraków. Powstanie tam nowy kompleks sportowo-rekreacyjny. Już dziś musimy zadbać, aby ten dojazd był komfortowy – mówił prezydent, informując przy tym, że tych inwestycji drogowych ma być jeszcze więcej. - Dobre drogi są niezbędne do tego, aby miasto się rozwijało i polepszała się jakość życia mieszkańców.

Modernizacja ul. Zawadzkiej, wraz z rozbudową infrastruktury technicznej, rozpoczęła się w lipcu 2016 roku. Prace objęły przede wszystkim budowę nowej dwupasowej jezdni, ciągów pieszo-rowerowych czy zatok autobusowych. Przebudowane zostały też wloty ulic: Juliana Ursyna Niemcewicza, Porucznika Łagody, Sybiraków oraz Przykoszarowej. Na skrzyżowaniu z Przykoszarową powstała też sygnalizacja świetlna. Ulica zyskała ponadto nowe oświetlenie. Prace pochłonęły ponad 3,5 mln zł. Środki pochodziły w całości z budżetu miejskiego. Ta kwota może być jednak refundowana - w marcu tego roku miasto złożyło bowiem wniosek o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020. W tej chwili trwa jego ocena. Ujęta została w nim także budowa kolejnego odcinka - od skrzyżowania z ulicą Przykoszarową do skrzyżowania z ulicą Szosa do Mężenina. Otrzymane dofinansowanie pozwoliłoby na pokrycie 85 proc. kosztów całego przedsięwzięcia.
 
Źródło: UM Łomża

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.