DSC805015 września odbędzie się I Ogólnopolskie Seminarium Specjalistyczne ”Mostowe łożyska i urządzenia dylatacyjne - ŁOŻYSKA I DYLATACJE 2015” jako pierwsze wydarzenie Krakowskich Dni Drogowo-Mostowych 2015 i jednocześnie jako dwunaste spotkanie w cyklu Konferencje Specjalistyczne nauka-praktyka-biznes.

I Ogólnopolskie Seminarium Specjalistyczne ”Mostowe łożyska i urządzenia dylatacyjne - ŁOŻYSKA I DYLATACJE 2015” to także drugie wydarzenie z cyklu poświęcone wyłącznie obiektom inżynierskim i inżynieryjnym. Seminarium odbędzie się bezpośrednio przed III Ogólnopolskim Forum Specjalistycznym „Odwodnienie dróg, kolei i mostów w aspektach bezpieczeństwa ruchu i ochrony środowiska – ODWODNIENIE 2015” (16-17 września 2015).

Łożyska oraz dylatacje mostowe stanowią typowe elementy obiektów inżynierskich i inżynieryjnych, mimo to często stwarzają duże kłopoty w eksploatacji i utrzymaniu. Błędy są popełniane przy doborze tych konstrukcji, w czasie ich wbudowywania oraz w wyniku braku utrzymania.

W trakcie seminarium omówione zostaną aspekty praktyczne stosowania różnych odmian konstrukcyjnych urządzeń, ich trwałości, okoliczności utrzymania i wymiany, oddziaływania na środowisko akustyczne oraz tendencji rozwojowych. Zaplanowano trzy sesje: łożyska i dylatacje mostowe, wymagania zarządców mostów i oferta rynkowa oraz problemy w użytkowaniu i awarie.

Zasadniczym celem seminarium ŁOŻYSKA I DYLATACJE 2015 jest danie sposobności uczestnikom wzięcia czynnego udziału w dyskusji, zadania możliwie wielu szczegółowych pytań ekspertom i producentom urządzeń oraz stworzenie listy problemów koniecznych do rozwiązania.

program

Patronat medialny nad Krakowskimi Dniami Drogowo-Mostowymi sprawuje portal edroga.pl.

banner

 

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.