ASFALT14 marca w Lublinie podpisano umowę na roboty budowlane dotyczące rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 812 na odcinku Korolówka – Włodawa. Wartość umowy wynosi ponad 24 mln złotych.

 

To jedna z najbardziej oczekiwanych inwestycji we wschodniej części województwa lubelskiego.

– Droga, która przebiega teraz po tzw. płytach betonowych będzie budowana w nowej technologii. Z tego odcinka korzystają nie tylko mieszkańcy, ale także turyści z zagranicy. Cieszę się, że możemy podpisać tę umowę i mam nadzieję, że w przyszłości uda nam się zmodernizować także inne drogi w województwie – mówił członek zarządu województwa Zdzisław Szwed.

Prace realizowane będą w ramach projektu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 812 na odcinku Korolówka – Włodawa” finansowanego ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020. Projekt o łącznej wartości 6,8 miliona euro, w tym dofinansowanie unijne kształtuje się na poziomie 5,76 miliona euro realizowany jest przez Województwo Lubelskie we współpracy z Wołyńską Państwową Administracją Obwodową. Wartość umowy na roboty budowlane wynosi ponad 24 mln złotych.

– Chcemy przez najbliższe 5 lat przebudować setki km dróg z wykorzystaniem środków unijnych. 2019 rok będzie rekordowym dla lubelskiego pod względem środków na drogi. Przeznaczymy na ten cel 445 mln złotych. W tym roku na drogi gminne, powiatowe i właśnie na drogi wojewódzkie, które czekały kilkadziesiąt lat na przebudowę trafi blisko miliard złotych – dodał przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego Michał Mulawa.

W ramach prac planowane jest poszerzenie drogi, rekonstrukcja zwykłych skrzyżowań, i przebudowa ronda we Włodawie na skrzyżowaniu ulic Korolowskiej i Chełmskiej, budowa i przebudowa przepustów drogowych, budowa zatok autobusowych, budowa ścieżki rowerowej w obszarze zabudowanym, przebudowa istniejących i budowa nowych odcinków chodników oraz przebudowa istniejącego i budowa nowego oświetlenia ulicznego na obszarze zabudowanym.

Źródło: UMWL

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.