contentmap_plugin

zn uwagaJednojezdniowa, ale z czterema pasami ruchu. Zaledwie około 750 metrów, ale z pierwszym w Lublinie mostem łukowym na Bystrzycy. Przedłużenie ulicy Muzycznej w Lublinie połączy śródmieście z Trasą Zieloną.

Budowany obecnie odcinek ulicy Muzycznej rozpocznie się na przedłużeniu ulicy Stadionowej w pobliżu Areny Lublin i zakończy na skrzyżowaniu ul. Narutowicza, Nadbystrzyckiej i Głębokiej. Przebiegać będzie wzdłuż południowo-zachodniej granicy Parku Ludowego. Prawe pasy ruchu będą zarezerwowane dla transportu zbiorowego, a wzdłuż drogi pojawią się chodniki, ścieżki rowerowe i trakcja trolejbusowa.

W ciągu ulicy powstanie też jednoprzęsłowy, żelbetowy most łukowy o rozpiętości 75 metrów i długości ponad 95 metrów.

Dzięki budowanemu odcinkowi ulicy miasto zyska nowe połączenie między dzielnicami i stworzy dogodną możliwość do korzystania z pobliskiej infrastruktury: stadionu, Parku Ludowego, basenu, lodowiska, czy Politechniki Lubelskiej.

Wartość inwestycji to prawie 42 mln zł. Wykonawcą zadania jest konsorcjum firm: PRD Lubartów, LPRD Lublin i Intop Tarnobrzeg. Ulica ma być gotowa w maju 2017 roku.

Jak to zwykle z inwestycjami drogowymi bywa, ulica, most, chodniki i ścieżki rowerowe to tylko wisienka na torcie. Projektanci z firmy EKKOM Sp. z o.o. musieli zadbać także o oświetlenie, kanał technologiczny, sieci kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczalnią ścieków deszczowych oraz przebudowę sygnalizacji świetlnej, sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej czy teletechnicznej.

Krakowskie biuro zaprojektowało również pierwszą cześć ul. Muzycznej na odcinku od ul. Krochmalnej / Młyńskiej do północnego zjazdu na teren Stadionu Miejskiego oraz cały układ drogowy w najbliższej okolicy: m.in. ul. Lubelskiego Lipca ’80, łącznik ul. Krochmalnej z ul. Lubelskiego Lipca '80 oraz odcinki ulic Krochmalnej, Młyńskiej, Gazowej, Kawiej, Widok, Nadłącznej i Dworcowej.

- Rozpoczynamy budowę kolejnej, kluczowej inwestycji, którą zamierzamy zrealizować wykorzystując wsparcie ze środków europejskich  – powiedział Krzysztof Żuk, prezydent Lublina. - Rozbudowę układu drogowego w tym rejonie rozpoczęliśmy wiosną 2014 roku. Dziś już mamy gotowe dojazdy do stadionu, dwa odcinki Trasy Zielonej, przebudowane skrzyżowanie ul. Krochmalnej z ul. Gazową i ul. Młyńską, rozpoczynamy budowę ul. Muzycznej, a w planach już mamy kontynuację ul. Lubelskiego Lipca '80 do skrzyżowania z ul. Diamentową.

Umowę na dofinansowanie inwestycji z unijnego Programu Polska Wschodnia miasto zamierza podpisać w przyszłym roku.

IH

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.