Zimowe utrzymanie 13000 ton soli, 550 ton piasku, 97 specjalistycznych pojazdów do odśnieżania dróg. Lublin przygotowany jest do zimowego utrzymania miasta i szybkiej reakcji na pogorszenie pogody. Monitoring sytuacji odbywa się całodobowo. W sezonie 2018/2019 na akcję zimowego utrzymania dróg zostało przeznaczone 9,5 mln zł.

 

Akcja zimowego utrzymania miasta prowadzona jest w okresie od 1 listopada do 31 marca.

Za utrzymanie dróg odpowiada Zarząd Dróg i Mostów, a za tereny miejskie, które nie są drogami – Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Lublin. W przypadku dróg Lublin podzielony jest na siedem rejonów zimowego utrzymania. Za każdy z rejonów odpowiada firma wyłoniona w przetargu, która zobowiązana jest dysponowania odpowiednim sprzętem i niezbędnymi materiałami do prowadzenia akcji, a także prowadzeniem całodobowych dyżurów.

W sumie, we wszystkich siedmiu rejonach utrzymania miasta, w gotowości znajdują się:
• solarki opłużone duże – 39,
• solarki małe – 14,
• ciągniki o mocy powyżej 75KM – 7,
• ciągniki o masie 1,9 ton – 15,
• ładowarki – 7,
• równiarki lub pługi wirnikowe – 7,
• samochód do wywozu śniegu – 8.

Zgromadzone materiały, służące do zimowego utrzymania dróg:
• chlorek sodu (sól drogowa) – 3 000 t,
• chlorek wapnia techniczny – 15 t,
• piasek – 550 t,
• kruszywo – 100 t,
• solanka (wytwarzana na bieżąco według potrzeb).

Zapasy materiałów są uzupełniane na bieżąco podczas prowadzonej akcji. Bezpośredni wpływ na koszty zimowego utrzymania miasta mają warunki atmosferyczne. W sezonie 2018/2019 na akcję zimowego utrzymania dróg zostało przeznaczone 9,5 mln zł (w tej kwocie znajdują się również ryczałty).

Zimowe utrzymanie 2Zimowe utrzymanie 3

ZDM odpowiada za odśnieżanie dróg o łącznej długości 675,85 km, w tym dróg publicznych – 589,35 km. Dróg krajowych – 7,7 km, dróg wojewódzkich – 37 km, dróg powiatowych – 145,53 km, dróg gminnych – 399,12 km oraz dróg wewnętrznych – 86,50 km. Ponadto w stałym zimowym utrzymaniu pozostaje powierzchnia 502 508 m2 chodników, placów, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-jezdnych, schodów, przejść dla pieszych oraz kładek dla pieszych. Obszar całkowitej powierzchni chodników to 170 ha, a ścieżek rowerowych 22,5 ha. Tereny nie będące w stałym utrzymaniu są monitorowane i odśnieżane w zależności od potrzeb czy też po otrzymanym zgłoszeniu.

Zimowe utrzymanie 4Zimowe utrzymanie 5

Za tereny miejskie poza pasem drogowym odpowiada Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Lublin. Łączna powierzchnia tych terenów, objęta stałym utrzymaniem na terenie miasta, to 188 ha. Pozostałe lokalizacje objęte są utrzymaniem interwencyjnym na tzw. zgłoszenie. Wszystkie tereny objęte utrzymaniem stanowią powierzchnię 240 ha. Koszty zimowego utrzymania terenów poza pasem drogowym pozostają na poziomie podobnym do sezonów ubiegłych. Kwota zarezerwowana na te działania w sezonie 2019/2020 wynosi ok. 1,5 mln zł.

Źródło: UM Lublin

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.