roboty drogoweDo połowy 2021 roku przebudowa obejmie Al. Racławickie wraz z Rondem Honorowych Krwiodawców, ul. Poniatowskiego i ul. Lipową. Miasto ogłasza przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania, które zrealizuje w dwóch etapach. W ramach programu „Polska Wschodnia” na przebudowę zarezerwowano około 100 mln zł dofinansowania. Projekt zakłada zachowanie (w niektórych, koniecznych przypadkach przesadzenie) większości drzew na terenie inwestycji.

 

– Al. Racławickie i ul. Lipowa to kluczowe arterie naszego miasta. W pobliżu znajdują się uniwersytety, codziennie wiele osób jeździ tędy do pracy. Zależało nam na zaprojektowaniu zrównoważonego transportu, który pozwoli na bezpieczne i sprawne poruszanie się komunikacji miejskiej, pieszych, rowerzystów i kierowców. Przebudowa znacząco wpłynie na poprawę drożności zarówno w tym miejscu, ale również we wszystkich przylegających dzielnicach. Prace są konieczne nie tylko w kontekście komunikacyjnym, ale także ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców Lublina. W tym miejscu przebiegają pochodzące z lat 70. sieci instalacji gazowej, których stan może stanowić realne zagrożenie. Przebudowa wiąże się także z koniecznością modernizacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej, w tym kompleksowego odbioru wód opadowych z tego obszaru. Projekt ewoluował już kilkukrotnie uwzględniając wiele uwag zgłaszanych zarówno przez mieszkańców, jak i zainteresowane stowarzyszenia oraz organizacje. Poleciłem dokładne przeanalizowanie tej inwestycji pod kątem zieleni. Ostateczna wersja dokumentacji uwzględnia zmiany i stanowi kompromis – chcemy zachować lub przesadzić możliwie największą liczbę drzew w pobliżu inwestycji – mówi Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

Zakres prac

Projekt zakłada przebudowę i rozbudowę Al. Racławickich wraz z rondem Honorowych Krwiodawców, ul. Lipowej i ul. Poniatowskiego wraz z niezbędną infrastrukturą (m. in. bus-pasy, chodniki i ścieżki rowerowe, oświetlenie, przebudowa trakcji trolejbusowej i zatok autobusowych, sygnalizacja świetlna, przebudowa instalacji podziemnych i kanalizacji deszczowej); rozbudowę systemu dynamicznej informacji w ciągach ulic objętych interwencją i zakup taboru 5 autobusów elektrycznych. Planowane zakończenie robót budowlanych to czerwiec 2021 roku, a ogłoszenie przetargu na zakup autobusów elektrycznych planowane jest na rok 2020.

Projektowany układ drogowy

Inwestycja będzie realizowana w dwóch etapach. Pierwszy zakłada przebudowę Al. Racławickich wraz z Rondem Honorowych Krwiodawców (ok. 1860 m) i ul. Poniatowskiego (ok. 540 m). Drugi przebudowę ul. Lipowej (ok. 680 m).

Całość ma przyczynić się do poprawy płynności, bezpieczeństwa i usprawnienia warunków ruchu w ciągu przebudowywanych ulic wraz z przyległymi terenami, a szczególnie w zakresie komunikacji publicznej. Zakładane jest wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu i bus pasa w ciągu Al. Racławickich oraz częściowo ul. Lipowej.

Zachować jak najwięcej drzew

W Alejach Racławickich znajduje się obecnie 396 drzew, w ul. Poniatowskiego 173 drzewa, a na ul. Lipowej 69 drzew. Do przesadzenia planowane jest 37 drzew na Al. Racławickich i 46 drzew na ul. Poniatowskiego. Usunięte zostanie 26 drzew (spośród pierwotnie planowanych 88) na Al. Racławickich i 73 drzewa (spośród 109 planowanych do wycięcia) na ul. Poniatowskiego. Na ul. Lipowej do przesadzenia zostanie 19 drzew, a do usunięcia 11 (spośród planowanych 29). Część drzew przeznaczonych do usunięcia była kilkanaście lat temu posadzona w pasach drogowych niezgodnie z przepisami – dziś kolidują z podziemnym uzbrojeniem technicznym, z zaprojektowaną ścieżką rowerową czy przebudową zatok w kształcie, który nakładają na Miasto przepisy prawa.

Al. Racławickie wraz z ul. Poniatowskiego

I etap prac przewiduje przebudowę jezdni Al. Racławickich z dostosowaniem do koncepcji bus-pasa. Rozwiązanie zakłada drogę jednojezdniową, o czterech pasach ruchu z wydzieleniem na skrajnych pasach bus-pasów i zastosowaniem elementów uspokojenia ruchu m. in. w formie zawężonych pasów oraz wydzielenia azyli dla pieszych. Wzdłuż Al. Racławickich zostały zaprojektowane obustronne dwukierunkowe ścieżki rowerowe oraz ciągi piesze. Projekt przewiduje zachowanie możliwie jak najwięcej istniejącej zieleni, w związku z czym, przekrój pasa drogowego bogaty jest w odcinki pasów zieleni o różnej szerokości.

W ciągu ul. Poniatowskiego projektuje się przebudowę istniejącego układu jednojezdniowego dwupasowego do drogi o przekroju jednojezdniowym z czterema pasami ruchu z zastosowaniem elementów uspokojenia ruchu m. in. w formie zawężonych pasów oraz wydzielenia azyli dla pieszych. Zakładana jest też budowa wydzielonej, dwukierunkowej ścieżki rowerowej na odcinku ul. Poniatowskiego po stronie wschodniej z odcinkami jednokierunkowymi (na włączeniach do jezdni).

Na wlocie ul. Poniatowskiego do węzła z DK 82 zaprojektowano dodatkowo krótkie pasy włączeń i wyłączeń. Po zachodniej stronie ul. Poniatowskiego pomiędzy Al. Racławickimi a ul. Popiełuszki została zaprojektowana dodatkowa jezdnia służąca obsłudze terenów przyległych wraz z chodnikiem oddzielonym od jezdni pasem zieleni.

Przebudowywane skrzyżowania w większości rozbudowano o dodatkowe pasy dla relacji lewoskrętnej. Dodatkowo wykorzystując bus-pasy wydzielono na nich także relacje prawoskrętne.

ul. Lipowa

Na ul. Lipowej planowane jest pozostawienie czterech pasów ruchu, ale też wydzielenie bus pasów i zastosowanie elementów uspokojenia ruchu m. in. w formie zawężonych pasów i wydzielenia azyli dla pieszych. Przebudowywane skrzyżowania w większości rozbudowano o dodatkowe pasy dla relacji lewoskrętnej. Tu także na bus-pasach wydzielone zostaną także relacje prawoskrętne. Projekt przewiduje zachowanie możliwe jak najwięcej istniejącej zieleni.

Dofinansowanie z UE

Szacunkowa wartość projektu finansowanego ze środków unijnych to 128,8 mln zł, a wartość dofinansowania to 102,1 mln zł (według pierwotnej umowy o dofinansowanie wartość projektu wynosiła 105,1 mln, a wartość dofinansowania 82,6 mln zł). Zwiększenie dofinansowania o kwotę 19,5 mln zł we wrześniu br. pozwoli na realizację projektu mimo rosnących kosztów realizacji względem wcześniej planowanych wartości. Pomimo jednoczesnego zmniejszenia zakresu rzeczowego całkowita wartość inwestycji wzrosła względem umowy o dofinansowanie o kwotę 23,7 mln zł.

Źródło: UM Lublin

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.