edroga615W Lublinie otwarto oferty w dwóch przetargach dotyczących przebudowy ul. Narutowicza i al. Kompozytorów Polskich. Do obu postępowań zgłosiło się po dwóch chętnych: Strabag i Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Lubartowa. Oferty wykonawców są niższe niż środki zarezerwowane na inwestycje przez Zarząd Dróg i Mostów.

W przetargu na "przebudowę ul. Narutowicza (II etap), na odcinku od skrzyżowania z ulicami: Lipowa i Piłsudskiego do wysokości ul. Ochotniczej wraz z ulicami przyległymi: Ochotniczą, Strażacką i Rowerową" Strabag zaoferował wykonanie inwestycji za 3,5 mln zł, a PRD niecałe 3,3 mln zł. Obie firmy udzielają 60-miesięcznej gwarancji. Kwotą zarezerwowaną na ten cel przez Zarząd było 8,5 mln zł.

Inwestycja planowana jest do realizacji w okresie wakacyjnym. Obecny etap przebudowy ul. Narutowicza to kontynuacja prac wykonanych w 2014 r., kiedy to kompleksowo zmodernizowany został odcinek od ul. Okopowej do ul. Lipowej wraz ze skrzyżowaniem w rejonie Hotelu Victoria. Tegoroczna inwestycja będzie realizowana podobnie -w zakresie zadania jest budowa nowej nawierzchni jezdni i chodników, ale także przebudowa wszystkich sieci podziemnych oraz modernizacja bocznych wlotów, czyli ulic: Strażackiej, Ochotniczej, Rowerowej.

Geometria jezdni zasadniczo się nie zmieni ponadto, że w rejonie Komendy Wojewódzkiej Policji przejście dla pieszych będzie wyposażone w azyl, a zgodnie z ustaleniami z grupą "Pieszy Lublin", nie będzie zatoki na przystanku "Muzyczna 02", czyli w kierunku centrum.

W przetargu na "zaprojektowanie i wykonanie przebudowy al. Kompozytorów Polskich, na odcinku od skrzyżowania z al. Smorawińskiego do północnej jezdni al. Solidarności oraz wykonanie przebudowy dwóch wiaduktów" Strabag zaproponował realizację zadania za 10,7 mln zł, a PRD za niecałe 9,9 mln zł. W tym przypadku gwarancja również wyniosła 60 miesięcy. ZDiM oszacowało koszt inwestycji na 13,8 mln zł.

Inwestycja planowana jest do realizacji bezpośrednio po podpisaniu umowy z wykonawcą, a planowanym terminem zakończenia jest 15 października 2016 r. Wcześniej, bo do 15 lipca wybrany wykonawca będzie miał czas na opracowanie dokumentacji przebudowy obu jezdni al. Kompozytorów Polskich. Dokumentację dla modernizacji obu wiaduktów Zarząd Dróg i Mostów już posiada.  

Zadanie będzie w pewnym stopniu przypominało drugi etap przebudowy ul. Filaretów, czyli ten na odcinku od ul. Zana do ul. Jana Pawła II. Jedyną różnicą jest zakres prac na wiaduktach, które w przypadku al. Kompozytorów Polskich zostaną postawione niemal na nowo od podstaw. Parametry drogi po przebudowie pozostaną bez zmian. Al. Kompozytorów Polskich nadal będzie dwujezdniowa, z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. Nowym elementem będą obustronne drogi rowerowe przeprowadzone także przez wiadukty, wydłużony pas do lewoskrętu w al. Solidarności i zlikwidowany stary pas wyłączenia w ul. Paganiniego znajdujący się tuż przed jednym z wiaduktów, na którym wcześniej często parkowały samochody ciężarowe.

Źródło: UM Lublin

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.