contentmap_plugin

edroga001Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie posiada już prawomocne pozwolenie na użytkowanie nowego przebiegu DW 809 między skrzyżowaniem z ul. Wojciechowską a al. Solidarności. Oznacza to, że wykonawca przystępuje do prac związanych z przygotowaniem trasy do ruchu. Przedłużenie ul. Bohaterów Monte Cassino, nazwane al. Tadeusza Mazowieckiego, zostanie udostępnione dla ruchu w sobotę, 28 lipca.

 

Ta inwestycja ma dla miasta kluczowe znaczenie w kształtowaniu obwodowego charakteru podstawowego układu drogowego Lublina. Nowy odcinek ul. Bohaterów Monte Cassino pozwolił domknąć układ od strony zachodniej, a zarazem poprzez al. Solidarności droga ma wyprowadzić ruch w kierunku węzła drogowego Sławinek na obwodnicy miasta. Celem jest także zmiana sposobu podróży międzydzielnicowych z południa na północ szczególnie po zachodniej stronie naszego miasta.

Zadanie obejmowało budowę nowego odcinka ul. Bohaterów Monte Cassino między ul. Wojciechowską a węzłem Sławinek na przedłużeniu al. Solidarności. Powstała dwujezdniowa droga o długości 1,2 km biegnąca nad Suchą Doliną dwiema równoległymi estakadami. W ramach zadania przebudowane zostały skrzyżowania z ul. Wojciechowską i ul. Nałęczowska, drogi lokalne, pojawiły się także nowe chodniki i droga dla rowerów. Wartość prac, które wykonała firma Budimex, to 87,5 mln zł.

Koncepcję oraz projekt budowlano-wykonawczy budowy przedłużenia ul. Bohaterów Monte Cassino wykonało konsorcjum firm EKKOM i Drogmost.

- Budowa przedłużenia ul. Bohaterów Monte Cassino pozwoli nam wyprowadzić ruch na węzeł Sławinek z bardzo newralgicznego obszaru. Południowe dzielnice miasta charakteryzują się dziś największym natężeniem ruchu. O ile ta droga domyka ring od strony zachodniej, to kolejne przygotowywane przez nas zadanie, budowa połączenia ul. Dywizjonu 303 z ul. Wrotkowską, będzie jego dopełnieniem od strony południowej - mówił prezydent Lublina Krzysztof Żuk.

Źródło: UM Lublin

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.