miotlaRozpoczęło się pozimowe sprzątanie Lublina. Służby miejskie prowadzą prace na ulicach, chodnikach, w pasach drogowych i na przystankach. Akcja potrwa około miesiąca, a jej łączny koszt to ponad 500 tys. zł. Zabiegi pielęgnacyjne przejdzie też miejska zieleń.

 

– Jak co roku na przełomie lutego i marca rozpoczynamy w mieście przygotowania do wiosny. Ze względu na łagodne warunki atmosferyczne, o ile nic się nie zmieni, koszty zimowego utrzymania i prac porządkowych będą niższe niż w ubiegłych latach. Skupimy się na opiece nad zielenią i estetyką przestrzeni, pojawi się również nowa aranżacja kwiatowa – mówi Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

Niższe koszty zimowego utrzymania ulic

Pozimowe oczyszczanie dróg rozpocznie się 4 marca i potrwa do końca miesiąca. Podobnie jak w latach ubiegłych prace będą polegały na oczyszczaniu nawierzchni jezdni, dróg rowerowych, chodników, ciągów pieszo-rowerowych, a także opasek przykrawężnikowych oraz innych elementów ulic w krawężnikach. Szacunkowy koszt to ok. 500 tys. zł.

Ze względu na łagodną zimę koszty utrzymania ulic i chodników okazały się niższe niż w latach poprzednich. Wyniosły ok. 4 mln zł, podczas gdy w sezonie poprzednim było to blisko 10 mln zł, a dwa lata temu ok. 5 mln zł. W sezonie 2019/20 akcje prowadzono przez 34 dni. Najdroższa była doba pomiędzy 11 a 12 lutego, gdy koszt utrzymania dróg wyniósł 70 tys. zł. W styczniu i w lutym usunięto ubytki na drogach bitumicznych i gruntowych na łącznej powierzchni ok. 2,8 tys. m2.

Roczny budżet na oczyszczanie ulic wynosi 11,6 mln zł. Zaoszczędzone środki zostaną przeznaczone na sprzątanie jezdni i chodników oraz opróżnianie koszy na śmieci na terenie miasta, a także na ryczałt za pierwsze miesiące akcji zimowej 2020/21.

W planach na ten rok jest remont ul. Krakowskie Przedmieście na odcinku od ul. Ewangelickiej do 3 Maja, fragmentu ul. Nałęczowskiej, kładki dla pieszych nad ul. Filaretów (w rejonie skrzyżowania z ul. Rymwida), ul. Bema, ul. Nadrzecznej (od ul. Reja do Tuwima) oraz ul. Robotniczej. W ramach budżetu obywatelskiego planowane są remonty ul. Dziubińskiej, ul. Wólczańskiej, ul. Handlowej
i Miętowej, ul. Dragonów, ul. Szmaragdowej.

Przedwiosenna pielęgnacja zieleni

W ramach przygotowań do sezonu wiosennego Biuro Miejskiego Architekta Zieleni wygrabiło ok.104 ha powierzchni trawników. W najbliższym czasie planowane jest odtworzenie trawników o powierzchni ok. 1900 m2. Dodatkowo, w ramach działań eliminujących nielegalne parkowanie na trawnikach, Biuro Miejskiego Architekta Zieleni zabezpiecza uszkodzone trawniki drewnianymi palikami (ok. 300 sztuk).

Trwa przegląd wiosenny w celu ustalenia stanu przezimowania drzew, który wykonywany będzie do okresu ich pełnego ulistnienia. Największym aktualnym problemem są powtarzające się silne wiatry, które powodują uszkodzenia przyulicznych drzew. Biuro MAZ na bieżąco reaguje na zgłoszenia mieszkańców - w styczniu i w lutym odbyło się ponad 400 interwencji dotyczących przycinki, leczenia i konserwacji drzew.

W ramach akcji „Leczenie i konserwacja starodrzewu na terenie miasta Lublin” wybrane zostaną drzewa wymagające prac chirurgicznych. Obecnie prowadzony jest przegląd drzew rosnących w pasach drogowych przy ul. Letniej, Żniwnej, Siewnej, Glinianej i okolicznych ulic.

W zakresie prac pielęgnacyjnych przeprowadzono podcięcia drzew m.in. na ul. Skrzetuskiego, Męczenników Majdanka, Al. Spółdzielczości Pracy. W najbliższym czasie takie prace zostaną przeprowadzone m.in. na Al. Kraśnickich, ul. Wygodnej, czy ul. Pliszczyńskiej. Ponadto na bieżąco usuwane są odrosty z drzew utrudniające widoczność.

MAZ przygotowuje się do uporządkowania terenów, na których rośnie starodrzew w ramach Zielonego Budżetu. Dotyczy to m.in. jesionów rosnących wzdłuż szkoły przy ul. Wileńskiej, okazałych lip w pasie drogowym al. Warszawskiej, pomnikowych dębów wzdłuż ogródków działkowych przy ul. Bieszczadzkiej oraz planowanych pomnikach przyrody przy ul. Gdańskiej i sąsiednich ulic.

W ramach dekoracji miasta Biuro Miejskiego Architekta Zieleni zaplanowało nową aranżację kwiatową. Jak co roku donice, skrzynki i konstrukcje kwietnikowe pojawią się m. in. w ścisłym centrum Lublina oraz na ul. Muzycznej, al. Tysiąclecia oraz ul. Jana Pawła II. Nowością będzie skład gatunkowy roślin. Rośliny jednoroczne zostaną połączone z trawami i bylinami takimi jak np. petunia, wilec, wilczomlecz, paciorecznik, aksamitka, trzcinnik ostrokwiatowy czy rozplenica japońska. Nowa szata roślinna wzbogaci wizualną stronę ulic.

Z okazji obchodów Roku Papieskiego, na ul. Jana Pawła II pojawią się skrzynki obsadzone biało-żółtymi roślinami jednorocznymi oraz łany słonecznikowe o powierzchni 320 m2 zlokalizowane na Rondzie im. 100-lecia KUL i o powierzchni ok. 2 tys. m2 w pasie drogowym ul. Jana Pawła II.

Oczyszczanie terenów poza pasem drogowym

Ze względu na panujące w sezonie zimowym 2019/20 warunki atmosferyczne (dodatnia temperatura powietrza oraz brak opadów śniegu) utrzymanie zimowe terenów poza pasem drogowym miało w większości charakter oczyszczania terenów utwardzonych z zaśmieceń i odrostów roślinności. Koszt utrzymania zimowego w 4 rejonach miasta, łącznie z utrzymaniem nawierzchni z kruszyw mineralnych w sezonie 2019/2020, do końca lutego wyniósł ok. 650 tys. zł. Po sezonie zimowym, kiedy ustąpią nocne przymrozki, planowane jest odmalowanie koszy na śmieci.

Poza terenami ujętymi w stałym utrzymaniu, monitorowane są tereny Miasta Lublin pod kątem powstawania dzikich wysypisk zarówno po zgłoszeniach mieszkańców, jak i interwencjach Straży Miejskiej. Od stycznia do końca lutego zlikwidowano 19 dzikich wysypisk m. in. na ulicach Koryznowej, Turystycznej, Gnieźnieńskiej, Krasińskiego, Węglinek, Różanej, Wapowskiego, Romera, Przeskok, Kościelnej, Nałkowskich, Dzierżawnej, Ogródkowej. Ponadto uprzątnięto 10 terenów miejskich nieobjętych stałym utrzymaniem, m. in. na ul. Zimowej, Koło, Przeskok, Mełgiewskiej, Wyżynnej, Towarowej, Szkolnej, Koło, Stadionowej. Koszty tych prac to ok. 120 tys. zł.

Sprzątanie przystanków komunikacji miejskiej

W pierwszej kolejności uprzątnięte zostały przystanki w centrum miasta. Do tej pory udało się uporządkować 80 przystanków, m.in. na Al. Racławickich, ul. Krakowskie Przedmieście, al. Kraśnickiej, al. Andersa, al. Smorawińskiego, Drodze Męczenników Majdanka, ul. Mełgiewskiej, ul. Kunickiego. Umyte zostały 33 słupki przystankowe oraz 47 wiat przystankowych. W sumie posprzątanych będzie 780 przystanków znajdujących się na terenie Miasta Lublin.

Miesięcznie z przystanków wywożone jest ok. 180 ton śmieci, co w całym roku 2019 dało 2160 ton odpadów. Dużym problemem od kilku lat jest podrzucanie na przystanki komunikacji miejskiej śmieci i odpadów wielkogabarytowych. W roku ubiegłym służby wywoziły z przystanków, np. zniszczone meble, opony, stare części i odpady samochodowe, wózki dziecięce, potłuczone szyby, butelki czy reklamówki z popiołem.

Za czystość przystanków odpowiada kilkunastu pracowników, którzy poruszają się 7 pojazdami i pracują w systemie trzyzmianowym. W zależności od potrzeb, różna jest częstotliwość sprzątania przystanków. Dla przykładu w okolicach dworca PKS, miasteczka akademickiego, czy KUL przystanki sprzątane są kilka razy w ciągu doby. Duża część przystanków sprzątana jest codziennie, a w rejonach III – VII co drugi dzień. Służby pracują też w trybie interwencyjnym, reagując na wszystkie sygnały ze strony pasażerów odnośnie czystości.

Działania Straży Miejskiej

W roku 2020 przeprowadzono 591 kontroli dotyczących spalania odpadów, z czego 399 kontroli spalania w piecach i 192 kontrole spalania na zewnątrz.

Od końca stycznia Straż Miejska, wspólnie z Wydziałem Ochrony Środowiska, prowadzi kontrole pod kątem gospodarowania odpadami ciekłymi w rejonie Zalewu Zemborzyckiego. Kontrola ma na celu sprawdzenie, czy gospodarstwa domowe pozbywają się odpadów zgodnie z przepisami. Dodatkowo podczas kontroli strażnicy sprawdzają, czym mieszkańcy palą w piecach, a także jakie są warunki przebywania zwierząt oraz oznakowanie posesji tabliczkami administracyjnymi. W dniach od 27 stycznia do 28 lutego 2020 r. funkcjonariusze skontrolowali 294 posesje.

W ramach walki z dzikimi wysypiskami w styczniu i w lutym 2020 roku uprzątnięto 59 miejsc na terenie miejskim i 24 działki prywatne, które właściciele posprzątali w wyniku działań interwencyjnych.

Źródło: UM Lublin

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.