edroga05712 marca rozpoczęło się pozimowe sprzątanie Lublina. Czyszczone są drogi, chodniki, przystanki i skwery, usuwane dzikie wysypiska, a drogowcy przystępują do pozimowych napraw nawierzchni. Porządki potrwają przynajmniej do końca miesiąca. W maju na pasach drogowych pojawią się konstrukcje kwietne.

 

Poziomowe oczyszczanie dróg
W pierwszej kolejności działaniami objęte zostaną ulice w centrum miasta, następnie oczyszczane będą główne ciągi komunikacyjne i pozostałe ulice, które posiadają I i II standard zimowego utrzymania. Podobnie jak w latach ubiegłych, prace będą polegały na oczyszczaniu nawierzchni jezdni, dróg rowerowych, chodników, ciągów pieszo-rowerowych, a także opasek przykrawężnikowych oraz innych elementów ulic w krawężnikach. Szacunkowy koszt prac to ok. 700 tys. zł. W trakcie 66 dni prowadzonej akcji zimowego oczyszczania ulic w sezonie 2017/2018 przyjęto 491 interwencji oraz zgłoszeń, na zimowe utrzymanie ulic wydano ponad 5,2 mln zł, zużyto 3 260 ton soli.

Bieżące naprawy nawierzchni
Zarząd Dróg i Mostów jest w trakcie wiosennego przeglądu ulic, w efekcie którego realizowane są bieżące naprawy nawierzchni. To wypełnianie ubytków betonem asfaltowym, a także naprawy ulic o nawierzchni gruntowej kruszywem lub destruktem bitumicznym. Ulice, chodniki i ścieżki rowerowe są oczyszczane specjalistycznym sprzętem. W końcowym etapie planowane jest odnowienie oznakowania poziomego. Dotychczas na naprawy trafiło już około 200 tys. zł i zużyto 306 ton materiałów. Jeśli Rada Miasta wyrazi zgodę, z budżetu miasta trafią dodatkowe środki na montaż słupków blokujących nielegalne parkowanie aut na chodnikach. W ramach pilotażowego projektu wytypowane zostały ulice: Wieniawska, Krakowskie Przedmieście, Chopina, Okopowa, Mościckiego, Solna, Orla, Konopnicka, Narutowicza, Ochotnicza, Strażacka, Mościckiego, Lipowa, Skłodowskiej, Peowiaków, Zamojska, Bernardyńska, Radziszewskiego. Szacunkowy koszt to ok. 200 tys. zł.

Kwiaty
W drugiej połowie maja w pasach drogowych pojawią się konstrukcje kwietne:
- 235 skrzynek z kwiatami na płotkach w ciągu ul. Lubartowskiej,
- 130 skrzynek na barierkach rozdzielających jezdnie ul. Jana Pawła II,
- 55 donic z kwiatami na latarniach przy ul. Krakowskie Przedmieście, ul. Królewskiej, pl. Zamkowy,
- 48 (małych i dużych) konstrukcji kwiatowych,
- obsada kwiatowa 3 rond.

Do końca tygodnia będą trwały prace porządkowe na terenach będących w stałym miejskim utrzymaniu związane z uprzątnięciem śmieci zalegających w okresie zimowym pod pokrywą śniegu i lodu.

Źródło: UM Lublin

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.