01 ul. Choiny lipiec 2019Ulica Choiny w Lublinie została przebudowana. Powstało unikalne rondo w kształcie biszkopta, pętla i zajezdnia autobusowo-trolejbusowa, parking typu Park&Ride, usprawniono też ruch na istniejących skrzyżowaniach. 10 października na ul. Choiny została wprowadzona stała organizacja ruchu. Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie otrzymał decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego miasta Lublin pozwalającą na użytkowanie zadania.

 

W ramach rozbudowy ul. Choiny od skrzyżowania z ul. Zelwerowicza wykonano drogę o dwóch jezdniach, po dwa pasy ruchu z dzielącym pasem zieleni o łącznej długości 1880 m. Wzdłuż ulicy Choiny po obu stronach wybudowano 1370 m ścieżek rowerowych i 3980 m chodników. W celu zapewnienia bezpiecznego dojazdu do poszczególnych posesji wzdłuż ulicy Choiny, po prawej stronie jadąc od miasta, wykonano drogę dojazdową. Na całości inwestycji powstało też 26 przejść dla pieszych, oznakowanych płytkami prowadzącymi dla osób niedowidzących.

Rondo typu "cygaro"
Ze względu na bliską odległość dwóch skrzyżowań, na wysokości ulicy Pienińskiej wykonano rondo typu „cygaro” o 5 wlotach i długości wyspy wewnętrznej 85 m. Rondo wykonano jako dwupasowe o szerokości pasów ruchu 4,5 m. Dookoła ronda wykonane zostały chodniki oraz ścieżki i przejazdy rowerowe na każdym wlocie skrzyżowania.

Park&Ride
Przy ul. Choiny powstał parking na 54 samochody i 100 stanowisk postojowych dla rowerów. Przewidziano 3 stanowiska dla osób niepełnosprawnych. Rozwiązanie takie pozwoli zostawić pojazdy na obrzeżach Lublina i przesiąść się do komunikacji miejskiej – ułatwi to mieszcząca się tuż obok zajezdnia trolejbusowa.

Pętla i zajezdnia
Na odcinku końcowym inwestycji, na granicy miasta gminy Niemce wykonano rondo o średnicy 26 metrów, które będzie pełniło funkcję pętli do zawracania autobusów i trolejbusów, dające dogodną możliwość włączenia ruchu komunikacji miejskiej do istniejącej ulicy. Przy wyjeździe z miasta, po prawej stronie usytuowana jest zajezdnia autobusowo-trolejbusowa, zatoki postojowe, jezdnie manewrowe. Ustawiono 3 wiaty wypoczynkowe, przygotowano elementy małej architektury i nasadzenia. W głębi, przy granicy miasta za zajezdnią wykonany został szczelny zbiornik retencyjno-odparowujący zbierający wodę z pasa drogowego ul. Choiny. Wykonano także trakcję trolejbusową od istniejącej pętli trolejbusowej do ul. Smorawińskiego, na ulicach Smorawińskiego, Szeligowskiego oraz Choiny.

Wzdłuż ulicy Choiny wykonano 5 zatok autobusowych wraz z wiatami. Ponadto wykonano przebudowę skrzyżowań do ulic sąsiadujących z ulicą Choiny, ulicy Pienińskiej, Jurajskiej, oraz ulic przy granicy miasta. Sieć ciepłownicza- wykonana przebudowa w pełnym zakresie. sieć energetyczna przebudowana została na sieć podziemną zasilającą istniejące budynki w ul.Choiny. Wykonana została trakcja trolejbusowa.

02 ul. Choiny lipiec 201903 ul Choiny wrzesień 201904 ul Choiny wrzesień 201905 ul Choiny wrzesień 2019

 

 

 

 

Przebudowana sygnalizacja na skrzyżowaniu ul. Smorawińskiego i Chodźki
Przebudowano sygnalizację świetlną oraz wydzielono osobne pasy do skrętu w prawo z ul. Smorawińskiego. Wykonano nową kanalizację deszczową. Postawiono 2 przystanki autobusowo-trolejbusowe w ul.Chodźki wraz z infrastrukturą okołoprzystankową.

Przebudowa skrzyżowania ul. Szeligowskiego i ul. Czapskiego
Położona została nowa nawierzchnia drogowa na zjeździe w ul. Młodej Polski oraz ul. Czapskiego. Wykonano przejazdy rowerowe przez wszystkie wloty skrzyżowania oraz przejścia dla pieszych i chodniki. Wykonano korektę wyspy dzielącej na wlocie ul. Czapskiego w związku z wykonaniem przejazdu rowerowego.

Komunikacyjne centrum regionu
Ulica Choiny została przebudowana w ramach większego projektu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt jest kontynuacją działań inwestycyjnych miasta mających na celu dostosowanie systemu publicznych połączeń transportowych do rosnącego zapotrzebowania oraz integrację transportu publicznego między Lublinem a pobliskimi miejscowościami, czyli tak zwanym Lubelskim Obszarem Funkcjonalnym, w skład którego wchodzi 16 gmin: Miasto Lublin, Gmina Miejska Świdnik, Gmina Miasto Lubartów oraz Gminy: Lubartów, Piaski, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Mełgiew, Nałęczów, Niedrzwica Duża, Niemce, Spiczyn, Strzyżewice, Wólka.

Głównym celem Projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej nie tylko w obrębie miasta, ale również na terenie gmin ościennych. Połączenie różnych form transportu, w tym publicznego z komunikacją indywidualną (pieszą, rowerową i samochodową) przyczyni się do zwiększenia mobilności użytkowników.

Źródło: UM Lublin

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.