edroga00119 sierpnia przed południem została otwarta dla ruchu ul. Antoniny Grygowej. Wykonawca zdemontował już wygrodzenia i inne urządzenia, które przez ostatnie miesiące uniemożliwiały korzystanie z drogi.

 

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie otrzymał w zeszłym tygodniu decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Miasta Lublin pozwalającą na użytkowanie przebudowanej ul. Antoniny Grygowej na odcinku między ul. Pancerniaków a ul. Metalurgiczną wraz z nowymi mostami. Wszelkie wątpliwości, które były przyczyną tego, że obiekty nie były użytkowane od momentu zakończenia ich budowy i odbioru, rozwiała ekspertyza niezależnego Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, który potwierdził, że nowo powstałe obiekty są bezpieczne i mogą być użytkowane bez potrzeby dodatkowych zabiegów wzmacniających.

Stary obiekt kolejowy, który przestał istnieć 22 marca minionego roku, był najdłuższym wiaduktem w granicach administracyjnych Lublina. Jego długość wynosiła 750 m (619,99 m w osiach skrajnych łożysk) i składał się z 12 przęseł. Budowany był w latach 1978-1985 i w zasadzie jako inwestycja nie został zakończony. Świadczyły o tym podpory stojące obok wiaduktu. Oznacza to, że już wówczas ul. Grygowej, w tym miejscu, przewidziana była jako droga dwujezdniowa. Sąsiedni kolos nigdy nie powstał, za to dwujezdniowy przebieg drogi jak najbardziej.

Cały zakres objęty pracami to dystans około 1,5 km. Wiadukt kolejowy rozbierany był 79 dni licząc od dnia, kiedy frezowana była jego nawierzchnia. W jego miejscu powstała zupełnie nowa droga. Inwestycja realizowana na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Pancerniaków a skrzyżowaniem z ul. Metalurgiczną polegała m.in. na budowie: dwóch par, nowych, mniejszych wiaduktów, nasypów, skrzyżowania z łącznicą ul. Rataja w formie ronda, sieci trakcji trolejbusowej, ciągów pieszych i rowerowych. Para większych obiektów znajduje się bliżej ronda.

Mają one długość około 212 m, krótsze obiekty to te bliżej ul. Metalurgicznej. Mają po 153 m długości. Długość jezdni na nasypie to 133 m, zaś jego wysokość w najwyższym punkcie to 13 m. Łączna długość dróg rowerowych zrealizowanych w ramach zadania to około 2.8 km. Biegną one po obu stronach jezdni, zaś w zakresie wiaduktów - tylko na zachodnich obiektach. Budowa nowych obiektów trwała 409 dni. Wykorzystano na nie 13 500 m3 betonu i 1590 t stali zbrojeniowej. Zadanie realizował Budimex S.A. A kwota kontraktu wyniosła ok. 70 mln zł.

Źródło: UM Lublin

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.