contentmap_plugin

DSC 004024 lutego rozpoczęła się wycinka drzew przy ul. Nałęczowskiej w Lublinie. Pod koniec marca wykonawca zacznie budować tam wiadukt.

Jest to związane z realizacją kluczowej dla miasta inwestycji drogowej, która połączy istniejącą ul. Bohaterów Monte Cassino z węzłem Sławin. Wartość prac, których wykonawcą jest Budimex SA, to 87,5 mln zł. Zakończenie budowy planowane jest już w kwietniu 2018 roku.

Zadanie obejmuje budowę nowego odcinka ul. Bohaterów Monte Cassino między ul. Wojciechowską a węzłem Sławin na przedłużeniu al. Solidarności. Będzie to droga dwujezdniowa, o długości 1,2 km, biegnąca nad Suchą Doliną dwoma równoległymi estakadami. W ramach zadania przebudowane zostaną skrzyżowania z ul. Wojciechowską i ul. Nałęczowska, drogi lokalne, pojawią się także nowe chodniki i droga dla rowerów.

Wycinka jest prowadzona przy ul. Nałęczowskiej oraz Wojciechowskiej, a do usunięcia zakwalifikowano 302 drzewa o obwodzie przekraczającym 35 cm.

 

dsDSC 0030DSC 0031DSC 0037DSC 0038DSC 0039DSC 0041DSC 0043
Koncepcję oraz projekt budowlano-wykonawczy budowy przedłużenia ul. Bohaterów Monte Cassino wykonało konsorcjum firm EKKOM i Drogmost.

Źródło: UM Lublin

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.