pobraneUl. Janowska i chodnik pod wiaduktem kolejowym zostaną całkowicie zamknięte dla ruchu od 22 kwietnia, od godz. 8.00 do 24 kwietnia, do godz. 18.00.

Objazdy zostaną poprowadzone ulicami: Diamentową, Romera, Nałkowskich i Żeglarską. Następnie zostanie przywrócona organizacja ruchu z zawężeniem połowy jezdni i sterowaniem sygnalizacją w ruchu wahadłowym. Zmiany związane są z modernizacją wiaduktu kolejowego prowadzoną przez PKP.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.