budowa 06- Oczekuję maksymalnego przyspieszenia prac budowlanych na odcinkach drogi ekspresowej S3 - mówił wojewoda lubuski Władysław Dajczak na spotkaniu z Markiem Langerem, dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Zielonej Górze.

Wojewoda Lubuski sprawdzał aktualny harmonogram prac i organizację ruchu na budowanych odcinkach drogi ekspresowej S3. Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zielonogórskiego oddziału poinformował, że utrudnienia na obwodnicy Gorzowa i na odcinku S3 Zielona Góra – Sulechów potrwają jeszcze kilkanaście tygodni.

Wojewoda Władysław Dajczak podkreślał, że najważniejsze jest bezpieczeństwo kierowców. Dlatego na trasie, gdzie występują utrudnienia pojawia się więcej policyjnych patroli. - W porównaniu z ubiegłym półroczem nastąpił spadek wypadków śmiertelnych o 14 procent - podsumował wojewoda. Przedstawiciele GDDKiA zapewniają, że druga jezdnia obwodnicy Gorzowa będzie gotowa w połowie września, a odcinek Sulechów - Zielona Góra w połowie października.

Wiadomo już, że w rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) znalazły się: budowa obwodnicy m. Kostrzyn nad Odrą, obwodnicy Krosna Odrzańskiego, obwodnicy Strzelec Krajeńskich, autostrady A18 Olszyna - Golnice (przebudowa jezdni południowej).

Źródło: Lubuski Urząd Wojewódzki

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.