contentmap_plugin

edroga628Na tę inwestycję od wielu lat czekali mieszkańcy północnej części województwa lubuskiego. 21 grudnia do użytku oddany został nowy most przez Wartę w Skwierzynie. - Ta inwestycja jest niezwykle ważna dla mieszkańców. Przeprawa na pewno ułatwi życie - mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak. Most znacząco poprawi przepustowość drogi wojewódzkiej nr 159. Inwestycja, o wartości 17,3 mln zł, realizowana była w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 - z dofinansowaniem 16,2 mln zł.

- W ciągu kolejnych lat ta inwestycja była wpisywana do kolejnych budżetów województwa. W końcu znalazła się w Wojewódzkim Programie Budowy i Modernizacji Dróg, a mieszkańcy tak mocno naciskali, że w 2015 roku w lipcu udało nam się tutaj rozpocząć inwestycję. Inwestycja została zakończona w rekordowo krótkim czasie i to dosyć oszczędnie. Przypomnę, że w budżecie przeznaczyliśmy na realizację tej inwestycji 22 mln zł, a po przetargu koszt całkowity to jest 17,5 mln zł. Samorząd dołożył milion z własnych środków - wjaśniła E lżbieta Polak.

Z oszczędości udało się wybudować most tymczasowy, który doskonale spełnił swoje zadanie. Oddana dziś do użytku przeprawa zdecydowanie poprawi komunikację w północnej cześci województwa lubuskiego, zarówno dla społeczności lokalnej, jak i dla ruchu tranzytowego. Dotychczas, ze względu na niewystarczającą nośność oraz zły stan techniczny obiektu mostowego nad rzeką Wartą w ciągu drogi wojewódzkiej 159, obowiązywało ograniczenie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdów do 20 ton. W celu umożliwienia poruszania się cięższych pojazdów, rok przed rozpoczęciem zadania inwestycyjnego, wprowadzono ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną. W ramach zadania wykonana została przeprawa o długości 124 metrów oraz nośności 42 ton, która umożliwi swobodne przemieszczanie się pojazdów osobowych i ciężarowych.

Wykonawcą robót budowlanych było konsorcjum firm z Berger Bau Polska Sp. z o.o. jako liderem.

2017 rok rozpocznie się realizacją kolejnej inwestycji drogowej w Skwierzynie - przebudową drogi wojewódzkiej nr 159  wraz z mostem nad terenem zalewowym Warty (estakada) za około 4,5 mln zł.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.