mop popowo1

Do użytku oddane zostały kolejne Miejsca Obsługi Podróżnych na lubuskim odcinku drogi S3 w Kępsku (ok. 10 km od Sulechowa) i Popowie (3 km od Skwierzyny).
To oznacza możliwość skorzystania podczas podróży z parkingów, toalet i miejsc do odpoczynku. Pozwala również na bezpieczne prowadzenie kontroli drogowej przez uprawnione służby.Aby ułatwić to zadanie wybudowana została specjalna infrastruktura wspomagająca działania służb. W odległości ok. 4 km przed każdym zjazdem na MOP można dostrzec duże znaki aktywne, które będą w sposób czytelny informować kierowców pojazdów ciężarowych o zakazie wyprzedzania oraz ograniczeniu prędkości z uwagi na prowadzoną w danym momencie kontrolę ITD. Znaki będą aktywne tylko podczas kontroli.

Ponadto MOP Kępsko dodatkowo został wyposażony w preselekcyjny system ważenia pojazdów tzn. ważenia pojazdów w ruchu. Specjalne wagi, wraz z odpowiednimi kamerami, zostały zamontowane przed zjazdem na MOP. Zadaniem systemu jest wstępna selekcja potencjalnie przeciążonych pojazdów ciężarowych oraz kierowanie wytypowanych pojazdów przez pracowników Inspekcji Transportu Drogowego do kontroli na specjalnie do tego przygotowanych miejscach.

Rozpoczęcie kontroli polegać będzie na uaktywnieniu systemu poprzez zalogowanie się pracownika ITD do niego, co spowoduje automatyczne wyświetlenie oznakowania na znakach zlokalizowanych przed MOP. Każdy pojazd przejeżdżający przez wagi zostanie zważony i automatycznie jego masa całkowita zostanie zweryfikowana.

Dlaczego eliminacja przeciążonych pojazdów jest tak ważna? Ponieważ każdego dnia drogą S3 przejeżdżają tysiące samochodów ciężarowych. Każdy, który przewozi ładunek większy niż dopuszczalny w sposób istotny wpływa na przyspieszoną degradację nawierzchni. Zniszczona nawierzchnia nie jest problem wyłącznie zarządcy drogi, ale również wpływa niekorzystanie na komfort i bezpieczeństwo jej użytkowników.

DSC 0042

DSC 0052

mop popowo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: GDDKIA Oddział Zielona-Góra

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.