contentmap_plugin

edroga243Kilka miejscowości w gminie Ciężkowice (powiat tarnowski) wzbogaciło się o około 6,5 km nowej jezdni. Naprawić drogi, które zostały uszkodzone w wyniku klęsk żywiołowych, udało się dzięki dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

- Teren podgórski, w którym leży gmina Ciężkowice, jest bardziej narażony na zniszczenia podczas intensywnych opadów, powodzi czy podtopień niż drogi przebiegające na równinach. W ramach trzech transz przekazaliśmy samorządowi gminnemu ponad milion złotych dotacji na usuwanie szkód popowodziowych - powiedział wicewojewoda małopolski Józef Gawron.

Pierwszą transzę gmina otrzymała w marcu 2016 roku, kolejne - latem i w listopadzie. Dzięki tym pieniądzom udało się wykonać gruntowną przebudowę. Zakres prac obejmował nie tylko nową nakładkę bitumiczną, ale także remont przepustów, wykonanie nowych fos przy drogach czy uzupełnienie ubytków w jezdni i nadbudowę poboczy.

Źródło: Małopolski Urząd Wojewódzki

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.