edroga006Małopolska realizuje olbrzymi program budowy nowych dróg w całym regionie. - Do wybudowanych w ostatnich latach 15 obwodnic dołączają kolejne, realizujemy największy program drogowy w historii Małopolski - mówił marszałek Jacek Krupa.  

Do 2023 roku w Małopolsce zostanie wybudowanych 14 nowych obwodnic, 274 km dróg wojewódzkich zostanie rozbudowanych, a 84 km będzie zmodernizowanych. - Inwestycje transportowe, zapisane w Małopolskim Planie Inwestycyjnym, opiewają na łączną kwotę ponad 2,4 mld zł - podkreślił Jacek Krupa.

W ciągu ostatnich 7 lat w Małopolsce powstało aż 15 nowych obwodnic, m.in. Chrzanowa, Olkusza, Gdowa, Wojnicza, Skawiny, Podegrodzia i Dobczyc. Wszystkie zostały zrealizowane przy znaczacym wsparciu środków z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-13, dzięki środkom z budżetu województwa oraz finansowej współpracy z lokalnymi samorządami.

Z zaplanowanych na najbliższe lata dużych inwestycji infrastrukturalnych najszybciej ucieszą się mieszkańcy Oświęcimia – budowana obwodnica miasta ma być gotowa do końca przyszłego roku. Realizowany jest także m.in. drugi etap budowy obwodnicy Gdowa (zakończenie planowane na wrzesień 2018) i budowa obwodnicy Miechowa (zakończenie prac pod koniec 2018). Małopolska jest także inwestorem zastępczym w dwóch kluczowych dla regionu inwestycjach drogowych - budowie drugiego etapu obwodnicy Skawiny i węzła drogowego w Poroninie, który znacząco ułatwi dojazd do Zakopanego.

Wśród zaplanowanych do realizacji w najbliższym czasie inwestycji warto wymienić także m.in. budowę obwodnicy Skały, Tuchowa, Zatora, Babic i Waksmundu. Władze regionu zaplanowały także budowę 5 połączeń węzłów drogowych z drogami wojewódzkimi, a w ostatnich dniach członkowie zarządu Małopolski podpisali umowy na modernizacje dróg Tarnów - Żabno oraz Lisia Góra - Nowa Jastrząbka.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.