edroga0317 kluczowych inwestycji drogowych otrzyma dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Dzięki środkom z UE w Małopolsce powstanie 5 nowych obwodnic, przebudowane zostaną także dwie drogi wojewódzkie. Łącznie na realizację tych zadań zarząd województwa zarezerwował prawie 140 mln zł.  

Obwodnice: Babic, Gdowa, Skały, Zatora i Podolsza oraz Waksmundu Ostrowska i Łopusznej, a także drogi wojewódzkie z Nowego Targu do Starego Sącza i z Tarnowa do Żabna – wszystkie te inwestycje zyskały dofinansowanie z RPO na lata 2014-2020 dołączając do trzech projektów, które już wcześniej mogły liczyć na unijne wsparcie.

- Tylko w tej perspektywie finansowej na budowę nowych obwodnic i rozbudowę dróg o znaczeniu regionalnym z RPO na lata 2014-2020 przeznaczyliśmy ponad 300 mln zł – mówi marszałek województwa małopolskiego Jacek Krupa.

Dzięki decyzji zarządu województwa małopolskiego, jeszcze w tym roku kierowcy, chcący ominąć Skałę, będą mieli taką szansę. W ramach inwestycji, która kosztować będzie ponad 16 mln zł, powstaną m.in. cztery ronda i dodatkowe drogi serwisowe, piesi zyskają natomiast bezpieczne chodniki. Zaplanowano także wzmocnienie skarp, montaż oświetlenia i barier ochronnych.

Aż 23 mln zł dofinansowania z RPO Zarząd Dróg Wojewódzkich pozyskał na rozbudowę 14-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej Nowy Targ - Stary Sącz. Dzięki temu, do końca 2018 roku poprawi się m.in. jakość nawierzchni, przebudowane zostaną skrzyżowania, a przy drodze powstaną nowe chodniki i oświetlenie uliczne.

Konkretne środki przeznaczono także na modernizację DW 973 pomiędzy Tarnowem i Żabnem gdzie m.in. wprowadzony zostanie trzeci pas ruchu (w Żabnie), a wzdłuż 2 km odcinka wybudowane zostaną chodniki i ścieżki rowerowe.

Po koniec 2018 roku możemy się spodziewać oddania prawie 5 km obwodnicy Babic. Jej projekt zakłada powstanie 3 rond i wprowadzenie nowatorskich rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa ruchu.

Za unijne pieniądze skończona zostanie również obwodnica Gdowa. W ramach inwestycji, która kosztować będzie ponad 25 mln zł wybudowany zostanie most na Rabie, a zamiast tradycyjnych skrzyżowań powstaną dwa ronda.

Bezpieczny przejazd nad linią kolejową i cztery mosty wybudowane zostaną natomiast dzięki realizacji obwodnicy Zatora i Podolsza. Ostatnią z dofinansowanych dróg, po której ruch puszczony zostanie najpóźniej z końcem 2019 roku, jest obwodnica Waksmundu, Ostrowska i Łopusznej. Prawie 7 km droga połączy obwodnicę Nowego Targu z Harklową. Na trasie wybudowane zostaną m.in. drogi serwisowe oraz most nad Leśnicą.

Do tej pory, dzięki funduszom europejskim, powstał 1060-metrowy odcinek drogi w pobliżu Węzła Mirowskiego, który połączył ul. Księcia Józefa z południową obwodnicą Krakowa. Rozpoczęto także długo oczekiwaną budowę 5 km obwodnicy Oświęcimia biegnącą od ronda ulic Chemików i Fabrycznej do miejscowości Bobrek, która zakończy się jeszcze w tym roku.

Aż 51 mln zł przeznaczono z kolei na budowę północnego obejścia Miechowa. Pierwsi kierowcy przejadą po nim najpóźniej w październiku przyszłego roku.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.