mh mfd 1Polski Kongres Drogowy i Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie są organizatorami drugiej edycji Małopolskiego Forum Drogowego w Zakopanem.

mh mfd 2Tematami prezentacji i dyskusji były zaawansowane systemy sterowania ruchem i zarządzania usługami transportowymi, technologie przedłużające trwałość nawierzchni drogowych oraz, co stało się już specjalnością konferencji w województwie małopolskim, projektowanie i realizacja dróg dla rowerów.

Podczas obrad nie zabrakło także tematów dotyczących prawa zamówień publicznych, finansowania infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa jej użytkowników.  

Wśród prelegentów byli przedstawiciele EKKOM Sp. z o.o. Maciej Hałucha opowiedział o efektach zastosowania cichych nawierzchni na drogach wojewódzkich Małopolski (21 kwietnia), a Sebastian Biernacki o wpływie zmian warunków technicznych na projektowanie dróg dla rowerów (22 kwietnia).

Portal edroga.pl był patronem medialnym tego wydarzenia.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.