edroga027326,8 mln złotych zaplanowano na inwestycje drogowe na Sądecczyźnie. Wszystkie zadania powinny zostać zrealizowane do 2023 roku.

- Prawie 63 mln zł przeznaczymy na budowę 8-kilometrowego odcinka obwodnicy Muszyny. To ważna, strategiczna dla nas droga prowadząca na Słowację - informował Leszek Zegzda, członek Zarządu Województwa. - Ponadto zaplanowane są remonty, modernizacje i przedsięwzięcia z zakresu poprawy bezpieczeństwa, czyli to wszystko, co się wiąże z dobrą komunikacją, na drogach wojewódzkich.

Wśród takich inwestycji znalazły się m.in. rozbudowy dróg wojewódzkich nr 968 Lubień – Zabrzeż (szacunkowy koszt 61,5 mln zł), nr 975 Paleśnica – Bartkowa Posada – Dąbrowa (60 mln zł) czy nr 981 Zborowice – Krynica (42,5 mln zł). Modernizacji doczekają się m.in. odcinki dróg wojewódzkich Powroźnik – Wierchomla (DW 971) czy Zabłędza – Chojnik (DW 977). Jeszcze w tym roku powinny zostać ogłoszone i rozstrzygnięte przetargi na wykonanie rozbudowy: DW 971 w m. Krynica, DW 977 Gorlice – granica państwa, DW 965 Zielona – Limanowa (etap I i II), DW 975 Paleśnica – Bartkowa Posadowa – Dąbrowa.

Do 2023 roku powinna zostać zakończona budowa dróg rowerowych – EuroVelo 11 i VeloDunajec. Na obie trasy zaplanowano środki w wysokości 74,5 mln zł. Dzięki tym, a także pozostałym odcinkom z sieci EuroVelo, turyści podróżujący na rowerach będą mogli się szybko i bezpiecznie poruszać, docierając do wszystkich atrakcji i zabytków na wytyczonej trasie.

- Do roku 2023 planujemy wybudowanie w Małopolsce 600 km dróg rowerowych, w tym 200 km znajdzie się w subregionie sądeckim – podkreślał Leszek Zegzda.

Środki na poprawę ochrony środowiska zaplanowano także w Subregionalnym Programie Rozwoju (SPR). Ogromny nacisk położono przede wszystkim na obniżenie poziomu niskiej emisji i walkę z zanieczyszczeniami powietrza. Dlatego też w SPR na m.in. termomodernizację budynków, niskoemisyjny transport miejski, ale też wsparcie wymiany kotłów na nowoczesne, zagwarantowano środki w wysokości prawie 36 mln euro. Z kolei na inwestycję w gospodarkę odpadami zaplanowano ponad 5 mln euro, a na gospodarkę wodno-kanalizacyjną – ponad 19,7 mln euro.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.