edroga058Zakup pociągów dla Kolei Małopolskich, budowa kolejnych obwodnic i odcinków tras rowerowych, inwestycje w wojewódzkich szpitalach, a także ambitne projekty edukacyjne z Małopolskim Centrum Nauki i kontynuacją Małopolskiej Chmury Edukacyjnej na czele – to jedne z największych wydatków, jakie zapisano w projekcie budżetu Województwa Małopolskiego na przyszły rok. 

Prace nad projektem budżetu Małopolski na 2017 rok są już na finiszu. 21 listopada br. sejmik województwa rozpocznie skomplikowaną procedurę jego przyjęcia.

- Pierwsze czytanie budżetu zaplanowano na najbliższej sesji sejmiku. To pierwsza kwestia, jaką zajmą się radni podczas obrad. Potem, zgodnie z przepisami, przez dwa tygodnie radni będą mieli czas, żeby przeanalizować cały projekt i zgłosić swoje zastrzeżenia, wątpliwości. Sesję budżetową zaplanowano pod koniec tego roku, czyli 28 grudnia – tłumaczy marszałek Jacek Krupa.

Jak dodaje marszałek Jacek Krupa, przyszłoroczny budżet zakłada zwiększenie zarówno poziomu dochodu, jak i wydatków – przy jednoczesnym, dość wyraźnym zmniejszeniu się deficytu. Według prognoz limit dochodów w 2017 roku powinien zamknąć się na poziomie 1 657,2 mln zł (wzrost  w stosunku do 01.01.2016 r. o 42,5%), a wydatków – w kwocie 1 767,4 mln zł (wzrost o 19,2%).  W efekcie powstały deficyt budżetowy w wysokości 110,2 mln zł, jest o 65,5% niższy niż ten szacowany przed rokiem. Już wiadomo, że zostanie sfinansowany m.in. z kredytu na realizację projektów unijnych, emisji obligacji czy istniejącej nadwyżki.
 
Wśród wydatków na 2017 rok przeważają duże przedsięwzięcia, które województwo realizuje na przestrzeni kilku lat. W przyszłorocznym budżecie na 102 takie projekty zaplanowano w sumie ponad 1,2 mld zł (z czego faktyczny udział z środków własnych województwa to 442 mln zł). 95 z nich jest współfinansowane ze środków unijnych – łączna pula dofinansowania to 632 mln zł.
 
Tradycyjnie już najwięcej pieniędzy zaplanowano na transport i łączność – to ok. 1 mld zł, czyli prawie 57% kwoty przeznaczonej na wydatki w przyszłorocznym  budżecie. Wśród planowanych inwestycji wieloletnich są m.in. zakup nowoczesnych pociągów dla Kolei Małopolskich, budowa kolejnych odcinków obwodnic Skały, Gdowa czy Oświęcimia, a także dróg rowerowych czy rozwój Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej. Ponad 137 mln zł zaplanowano z kolei na wydatki związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego. Na politykę społeczną w Małopolsce zarezerwowano w przyszłym roku ponad 113 mln zł. To w dużej mierze zadania związane z realizowanymi projektami unijnymi.

Wśród najważniejszych przedsięwzięć z kategorii "drogi i komunikacja", ujętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej należy wymienić:
 
1. „Zakup Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych dla rozwoju kolei małopolskich” - łączne nakłady finansowe na zadanie ponad 304 mln zł, w tym planowane wydatkowanie w roku 2017 - ponad 159 mln zł.

2. „Budowa obwodnic w ciągach dróg wojewódzkich” - łączne nakłady finansowe na zadanie prawie 600 mln zł, w tym planowane wydatkowanie w roku 2017 - ponad 270 mln zł. Przewidziano w roku 2017 rozpoczęcie między innymi kolejnych odcinków obwodnic Skawiny i Gdowa tj. inwestycji pn. „Obwodnica Skawiny Etap II” oraz „Obwodnica Gdowa Etap II”. W 2017 roku planowane jest również zakończenie realizacji inwestycji pn.: „Obwodnica Oświęcimia od ronda ul. Chemików i  ul. Fabrycznych w Oświęcimiu do DW w m. Bobrek” oraz „Obwodnicy Skały”.

3. „Rozbudowa ciągów dróg wojewódzkich”- łączne nakłady finansowe na zadanie prawie 500 mln zł, w tym planowane wydatkowanie w roku 2017 – ponad 176,6 mln zł. W ramach zadania przewidziano w roku 2017 realizacje między innymi inwestycji pn. Rozbudowa DW 973 Borusowa - Tarnów wraz z budową mostu na Wiśle w m. Borusowa, Rozbudowa DW 958 Chabówka-Zakopane, Rozbudowa DW 975 Paleśnica - Bartkowa Posadowa – Dąbrowa.

4. „Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich” - łączne nakłady finansowe na zadanie 73 mln zł, w tym planowane wydatkowanie w roku 2017 – 20,5 mln zł.

5. „Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych” - łączne nakłady finansowe na zadanie prawie 156 mln zł, w tym planowane wydatkowanie w roku 2017, 58 mln zł z przeznaczeniem na projekty, które zostaną zakończone:
- Velo Dunajec: odcinek 2 cz.1 Ostrów-Biskupice Radłowskie oraz odc.2 cz.2 Biskupice Radłowskie- Wietrzychowice
- WTR - odc. Drwinia (Niepołomice) - Szczucin
- WTR - odc. II od Gminy Brzeszcze do Gminy Skawina projekty, które się rozpoczną:
- Velo Dunajec: Zakopane - Sromowce Niżne
- EuroVelo4: Wola Batorska -Jodłówka Wałki
- Velo Raba: Bogucice - Uście Solne
- Velo Rudawa: Zabierzów - Balice (wzdłuż DW 774)
- EuroVelo11: od Piwnicznej - Nowego Sącza wraz z połączeniem ze Słowacją w m. Wierchomla
- Velo Dunajec: Szczawnica – Łącko ? Velo Dunajec: Łącko - Stary Sącz
- EuroVelo11 - Nowy Sącz - Jezioro Rożnowskie -  Jezioro Czchowskie
- EuroVelo11: od Gminy Kocmyrzów - Luborzyca do granicy  z Województwem Świętokrzyskim

6. „Małopolska Karta Aglomeracyjna – budowa systemu zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim cz. II” - łączne nakłady finansowe na zadanie 50 mln zł, w tym planowane wydatkowanie w roku 2017 - ponad 7 mln zł.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.