edroga603Pięć rond w Małopolsce czeka na zmianę swojego dotychczasowego charakteru. Do końca maja można zgłaszać projekty w konkursie Małopolskie Ronda Innowacji. Na najciekawsze propozycje czeka nagroda wysokości 10 tys. zł.  

Województwo Małopolskie ogłosiło konkurs urbanistyczno-architektoniczno-artystyczny na nowatorskie i oryginalne zaprojektowanie przestrzeni rond:
- przy terminalu lotniska w Krakowie-Balicach (DW nr 774),
- przy punkcie widokowym w Muchówce (DW nr 966 i 965),
- w centrum Wierzchosławic (DW nr 975),
- przy wjeździe do Małopolski od strony Słowacji (DW nr 960 Łysa Polana/ Wierch Poroniec),
- przy wjeździe do Małopolski od strony województwa świętokrzyskiego (rondo Rzeczpospolitej Partyzanckiej 1944, DW nr 776 na obwodnicy Proszowic).

Choć każdy z projektów ma mieć indywidualny charakter i powinien twórczo interpretować cechy charakterystyczne danego regionu, miasta czy samej tylko nazwy ronda, wszystkie z nich powinien łączyć wspólny element, który ma świadczyć o jednolitej koncepcji dla wszystkich pięciu rond. Projekty biorące udział w konkursie mają także budować spójny wizerunek marki Małopolska w przestrzeni publicznej, jak również zachować tożsamość miejsc, w których się znajdują. Powinny pokazywać jak atrakcyjnym, pod względem dziedzictwa, historii, turystyki czy potencjału, regionem jest Małopolska.

Uczestnicy konkursu powinni pamiętać, że projekty powinny być realne kosztowo i możliwe do wykonania – szacowany koszt powstania wszystkich pięciu projektów nie może przekroczyć 140 tys. zł. Przy ocenie złożonych projektów zostaną wzięte pod uwagę także m.in. takie elementy jak: trwałość, łatwość w utrzymaniu oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego (choć realizacje powinny rzucać się w oczy nawet z dalszej perspektywy, nie mogą zasłaniać widoczności, rozpraszać uwagi kierowców oraz ich dekoncentrować).

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.