contentmap_plugin

kladka jawornik gddkia 11 lutego ogłoszony został przetarg na budowę drugiej kładki dla pieszych w Głogoczowie nad drogą krajową nr 7, czyli tzw. Zakopianką. Potencjalni wykonawcy mogą do 16 lutego składać oferty cenowe. Kładka powstanie w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych.

Wybudowana zostanie kładka o konstrukcji wantowej. Całkowita długość obiektu wyniesie około 57,5 m, a szerokość użytkowa pomostu 4,5 m. Na obiekt prowadziły będą schody, zainstalowane zostaną także windy. Kładka posadowiona będzie na palach wierconych, ze względu na występujące w miejscu jej lokalizacji warunki gruntowe.

Oprócz kładki dla pieszych powstaną: dojścia do tego obiektu wraz z poboczami, odwodnienia, kanalizacja deszczowa, umocnienia skarp, bariery ochronne, sieć elektroenergetyczna, oświetlenie, zasilanie wind, instalacja monitoringu i ogrzewania.

Jest to druga kładka, która zostanie zbudowana w Głogoczowie. Powstanie ponad 900 metrów dalej, w kierunku Zakopanego, od budowanego aktualnie obiektu, który ukończony będzie w sierpniu tego roku.

Pierwsza z kładek nad Zakopianką, pomiędzy Krakowem i Myślenicami, powstała w Mogilanach w 2009 roku. Następne wybudowano w Jaworniku w 2015 r. i Gaju w 2015 r. Obecnie trwa budowa kolejnych w Jaworniku i Głogoczowie, które zostaną ukończone w tym roku. Druga kładka dla pieszych w Głogoczowie, na której budowę ogłoszono przetarg, ma być ukończona również w tym roku.
***

Po drodze krajowej nr 7 na odcinku Kraków – Głogoczów, jak wynika z generalnego pomiaru ruchu wykonanego w 2015 roku, przemieszcza się średnio ponad 40 tys. pojazdów. W dalszym przebiegu drogi, czyli od Głogoczowa do Myślenic porusza się średnio ponad 30 tys. pojazdów na dobę.

Źródło: GDDKiA O/Kraków

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.